OMPLASSERINGER

Omplasseringer

Det er per dags dato ikke meldt inn noen hunder til ompalssering, men kontakt valpeformidler for mer informasjon. 

 

Valpeformidler: Tanja Horn Bolset. 

Telfon: 45 46 74 01

Epost: vigegutt@hotmail.com

Photo: DollarPhotoClub