VALPER VENTES

Det er ikke meldt inn noen planlagte kull per dags dato, men kontakt valpeformidler for mer informajson. 

 

Valpeformidler: Tanja Horn Bolset. 

Tlf: 45 46 74 01

E-post: vigegutt@hotmail.com

 

Guide til valpekjøpere

Irsk Ulvehundklubb Norge har utarbeidet en enkel valpekjøperguide som nevner noen av de viktige tingene vi ber våre valpekjøpere være oppmerksom på.

 

Guiden er selvsagt ikke komplett, men går gjennom en del minstekrav du som valpekjøper bør kunne stille til din oppdretter. Åpne i pdf-fil her.

Valper ventes