Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Gunn Marit Myhre ble æresmedlem

På generalforsamlingen 2020 foreslo styret å utnevne Gunn Marit Myhre til æresmedlem i klubben. Forslaget ble støttet med stående applaus fra de 28 fremmøtte, og en rørt Gunn Marit Myhre kunne ta imot hedersbevisningen fra klubben.

Gunn Marit Myhre ble tildelt æresmedlemskap av generalforsamlingen. Fra venstre: Påtroppende leder, Monica Jensen Seland, avtroppende leder, Kristin Opsahl Myrene, Gunn Marit Myhre, avtroppende nestleder Anne Mette Mikkelsen

Gunn Marit Myhre ble dermed klubbens tredje nålevende æresmedlem, en heder hun deler med Ingun Hinna og Øivind Berg Larsen.

Styret sa følgende i sin begrunnelse da de innstilte på hennes æresmedlemskap:

Før vi nå går ut og hver til oss etter hvert, så har vi i styret en siste sak å komme med, ett enstemmig beslutning fra styret.

I klubben vår er det mange personer som fortjener å bli hedret og takket for all innsatsen de gjør, men spesielt en person i klubben vår fortjener å bli hedret ekstra.

Personen har vært en del av klubben siden tidenes morgen, og var en ambasadør for rasen vår selv før klubben ble en realitet.

Denne personen var med på å stifte klubben vår.

Det er ikke den personen en så oftes i utstillingsringen, men var altid i bakgrunnen og holdt i tømmene.
Nå de siste årene har denne personen blitt mer synlig i utstillingsringen, der det har vist seg at årene på sidelinjen ikke var bortkastet.
Personen har vert meget aktiv i regionen og har sittet i styret til hovedklubben ved flere anledninger og vert svært delaktig i økonomien til klubben så lenge vi kan huske. I tillegg har denne personen vært aktiv i helsearbeid og var en stor bidragsyter til boken klubben laget, der personen stod for selve nedtegnelse av klubbens historie.

Personen har i år vært en stor og god ambasadør for rasen vår i hele 50 år - siden April 1970
Denne personen ble også tildelt NKKs oppdretterpris i 2015 for sitt oppdrett av Irsk ulvehund, og i år vil vi i styret gi æresmedlemskapet til ingen ringere enn Gunn Marit Myhre!

Styret gratulerer så mye !

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram