REGIONER

Region Østland nord dekker fylkene Oppland, Hedmark og deler av Akershus. Medlemmene i regionen møtes regelmessig til både fellesturer og andre aktiviteter.

 

Regionskontakt: Heidi K. Vaslestad Winjum

Telefon: 92 82 97 10

epost: heidi-winjum@hotmail.com

 

Regionens websider

Regionens facebookside

Region Østland Nord

Region Østland Sør

Østland sør er en aktiv region som dekker fylkene Oslo, deler av Akershus, Vestfold, Østfold, Telemark og Buskerud.

I tillegg til jevnlige fellesturer, har også regionen ansvaret for klubbens tilstedeværelse på Dogs4All og under Saint Patricks Day-paraden i Oslo hvert år. Regionen bidrar også aktivt i å arrangere klubbens forskjellige utstillinger.

 

Regionskontakt: Marit Båtvik

Telefon: 96 81 6541

epost: marit.batvik@yaaho.com

 

Regionens websider

Regionens facebookside

Region Hordaland og Sogn og Fjordane

Regionen dekker storparten av Vestlandet med tyngdepunkt for aktivitet i Bergens-området.

Regionen har fellesturer, kurs og sosiale samlinger jevnlig. De er også engasjert i å arrangere klubbens utstillinger.

 

Regionskontakt: Monica og Torunn Seland

Telefon: 46 89 17 46

epost: torunnselan@icloud.no

 

Regionens websider

Regionens facebookside

Region Agder og Rogaland

Region Agder og Rogaland har for tiden hovedaktiviteten sin i Kristiansandsområdet. Medlemmene møtes jevnlig til fellesturer, og is på brygga om sommeren.

 

Regionskontakt: Elin Slåen

Telefon: 47 61 45 47

epost: trier_wolfhound@hotmail.com

 

Regionens websider

Regionens facebookside

Region Nord-vestlandet og Trøndelag

Regionen dekker Møre og Romsdal samt Trøndelagsfylkene. Regionens medlemmer møtes oftest i forbindelse med utstillinger i regionen.

 

Regionskontakt: Aud-Ingrid Fure

Telefon: 98 08 59 01

epost: aud-ingr@online.no

 

Regionens websider

Regionens facebookside

Region Nord-Norge

Region Nord-Norge dekker Nordland, Troms og Finmark. På grunn av de store avstandene er det lite organisert aktivitet i regionen.

 

Regionskomtakt: Olaug Heggnes

Telefon: 41 16 11 97

epost: olaug.heggnes@hotmail.no

 

Regionens websider

Regionens facebookside