Utregning 20 på topp

20 på topp

 

Man får poeng for BIR, BIM, 2-4 BHK/BTK. 

BIR: 10 poeng + ett poeng for hver slåtte hund  

BIM: 7 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet 

BH-2/BT-2: 3 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet  

BH-3/BT-3: 2 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet 

BH-4/BT-4: 1 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet 

 

(Poeng innen kjønnet, vedtatt styremøte 12.12.2018) 

 

Man får poeng for maksimum fem utstillinger. De tellende utstillingene skal være fra fem forskjellige dommere. 

Man har ett tak på 50 tellende hunder (vedtatt 9.9.2000 av styret). 

 

Dogs4All er årets siste utstilling. Utstillinger etter dette tas med for neste år. 

 

(Vedtatt 30.04.2013 av styret). 

 

10 på topp veteran (opprettelse av veteranlisten vedtatt 01.07.2000 av styre) 

Samme regler som 20 på topp. 

 

Årets avlshann/tispe

Det settes et maksimum antall på 5 tellende hunder. De fem tellende hundene kan være på eller utenfor ”20 på topp” listen. 

 

Årets oppdretter

Det settes et maksimum antall på 5 tellende hunder. De fem tellende hundene kan være på eller utenfor ”20 på topp” listen. 

 

Oversikten over poenggivningen er som følger:

Retningslinjer for utregning av 20 på topp, 10 på topp veteran, årets avlshann/

tispe og årets oppdretter

Antall

BIR

BIM

2 BHK/BTK

3 BHK/BTK

4 BHK/BTK

1

10

7

0

0

0

2

11

8

3

0

0

3

12

9

4

2

0

4

13

10

5

3

1

5

14

11

6

4

2

6

15

12

7

5

3

7

16

13

8

6

4

8

17

14

9

7

5

9

18

15

10

8

6

10

19

16

11

9

7

11

20

17

12

10

8

12

21

18

13

11

9

13

22

19

14

12

10

14

23

20

15

13

11

15

24

21

16

14

12

16

25

22

17

15

13

17

26

23

18

16

14

18

27

24

19

17

15

19

28

25

20

18

16

20

29

26

21

19

17

21

30

27

22

20

18

22

31

28

23

21

19

23

32

29

24

22

20

24

33

30

25

23

21

25

34

31

26

24

22

26

35

32

27

25

23

27

36

33

28

26

24

28

37

34

29

27

25

29

38

35

30

28

26

30

39

36

31

29

27

31

40

37

32

30

28

32

41

38

33

31

29

33

42

39

34

32

30

34

43

40

35

33

31

35

44

41

36

34

32

36

45

42

37

35

33

37

46

43

38

36

34

38

47

44

39

37

35

39

48

45

40

38

36

40

49

46

41

39

37

41

50

47

42

40

38

42

51

48

43

41

39

43

52

49

44

42

40

44

53

50

45

43

41

45

54

51

46

44

42

46

55

52

47

45

43

47

56

53

48

46

44

48

57

54

49

47

45

49

58

55

50

48

46

50

59

56

51

49

47