PROTOKOLLER GF

Generalforsamling

Protokoll fra generalforsamling 22/06-2019

Protokoll fra generalforsamling 23/06-2018

Protokoll fra generalforsamling 24/06-2017

Protokoll fra generalforsamling 25/06-2016

Protokoll fra generalforsamling 13/06-2015

Protokoll fra generalforsamling 21/06-2014

Protokoll fra generalforsamling 22/06-2013

Protokoll fra generalforsamling 23/06-2012

Protokoll fra generalforsamling 25/06-2011

Protokoll fra generalforsamling 19/06-2010

Protokoll fra generalforsamling 21/06-2008

Protokoll fra generalforsamling 16/06-2007

Protokoll fra generalforsamling 24/06-2006

Protokoll fra generalforsamling 19/06-2004

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 01/11-2003

Protokoll fra generalforsamling 22/06-2002

Protokoll fra generalforsamling 23/06-2001

Protokoll fra generalforsamling 12/06-2000

Protokoll fra generalforsamling 19/06-1999

Protokoll fra generalforsamling 20/06-1998

Protokoll fra generalforsamling 21/06-1997

Protokoll fra generalforsamling 07/06-1996

Protokoll fra generalforsamling 17/06-1995

Protokoll fra generalforsamling 09/07-1994

Protokoll fra generalforsamling 1993

Protokoll fra generalforsamling 25/07-1992

Protokoll fra generalforsamling 22/06-1991

Protokoll fra generalforsamling 28/07-1990

Protokoll fra generalforsamling 13/05-1989

Protokoll fra generalforsamling 06/08-1988

Protokoll fra generalforsamling 18/07-1987

Protokoll fra generalforsamling 19/07-1986

Protokoll fra generalforsamling 20/07-1985

Protokoll fra generalforsamling 21/07-1984

Protokoll fra generalforsamling 30/07-1983

Protokoll fra generalforsamling 31/07-1982

Protokoll fra generalforsamling 25/07-1981

Protokoll fra generalforsamling 02/08-1980