NYHETER

Saksliste til Generalforsamlingen 22.06.2019

PM 2019 - Championatutstilling 22-23. juni 2019

Region Østland Nord - Cert-utstilling for Irsk Ulvehund 17.08.2019


OBS: Riktig dato - Lørdag 17.08.2019.


Mer informasjon på faceboksiden til IUKN Region Østland Nord

FIWC Congress 2020


2. - 5. juli neste år, går den neste FIWC kongressen av stabelen.


For mer informasjon, trykk her.FIWC New Years letter 

10 års jubileum for Myndeutstillingen i Bergen - kom og bli med!

Spesialen 2020 - avlyst!


Da er den tunge og veldig vanskelig avgjørelsen tatt, Spesialen 2020 på Gol campingsenter blir avlyst.

Vi håper å kunne gjennomføre årsmøtet i august på utstillingen til IUKN Østlandet Nord.
Vi håper også å kunne dele ut stor certene på denne utstillingen.

Vi har booket Gol til neste år og vi håper og tror at de som har bestilt hytte/apartments vil få tilbud om de for neste år.

Vi vil komme med mer informasjon vedrørende årsmøtet senere!VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE MEDLEMMER:


Kjære alle sammen, vi i styret håper det er bra med dere alle.
Som alle veit så står vi opp i en svært krevende situasjon, med tanke på liv og helse, og med de restrikskonene myndighetene setter, så er mange arrangement avlyst eller utsatt.
Vi kan derfor ikke være sikre på om vi kan få arrangert Spesialen 2020.
Vi i styret følger med på hva som skjer, og vil følge de retningslinjene som blir satt av myndighetene.


👉Mange har fått fakturaen fra Gol Campingsenter.


Vi har nå vert i kontakt med Gol og de sier, ikke betal før fristen som er 20.april

👉Vi vil komme med endelig avgjørelse 15.april.VIKTIG INFO FRA NKK:


Tiltak for å hindre koronaspredningNorsk Kennel Klub understreker at situasjonen vi nå står oppe i er en helt annen enn den vi hadde under hundesykdommen i fjor høst. Liv og helse står på spill, og tiltakene som iverksettes er svært inngripende og vil medføre at vi alle får en annerledes hverdag.Også økonomisk vil dette ha helt andre konsekvenser enn hundesykdommen hadde.

 

Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles. Herunder kommer årsmøter, kurs, treninger og konkurranser.

 

Årsmøter i klubber og forbund, utsettelse eller avlysning

Gitt den ekstraordinære situasjonen, kan lovmalen/ klubber/ forbunds lover avvikes hva gjelder kravet om når årsmøtet må avholdes.

 

Dersom et årsmøte utsettes til et senere tidspunkt i 2020 vil den nye datoen for årsmøtet være styrende for hvilke frister som gjelder for innkalling og forslag. Styret i klubben kan velge å benytte de sakspapirene som allerede er utarbeidet til det planlagte årsmøtet. Hvis årsmøtet utsettes vil styret sitte fram til ordinært årsmøte er avholdt i 2020.

 

Gitt situasjonen vil det også gis anledning til å avlyse årsmøte for 2020. Beslutningen må tas av den enkelte klubbs styre. I slike tilfeller vil sittende styre bli i rollen til neste års årsmøte. Dersom styreleder vil tre ut av vervet går nestleder inn som leder inntil ny leder er valgt. Hvis et styremedlem vil tre ut av sitt verv, vil vara tre inn. Et varamedlem kan kun tre inn for et styremedlem – ikke leder eller nestleder.

 

NKK oppfordrer alle klubber og forbund til å informere sine medlemmer om vedtak de gjør om

endringer vedrørende årsmøte. Det anmodes om at medlemmer respekterer alle avgjørelser klubbens/forbundets styre gjør i denne sammenheng.

 

 

Praktiske hensyn ved avlysning av utstillinger, prøver og aktiviteter

Alle arrangementer må innstilles frem til myndighetene kommer med ny informasjon.

 

Informasjon

De nærmeste dagene vil gå med til å avlyse, informere deltakere og frivillige, og rette seg best mulig etter myndighetenes råd og krav. Først når vi har sikret disse grunnleggende aspektene, vil vi ha anledning til å få en oversikt over de økonomiske konsekvensene.

 

Økonomi

Krisen vi nå er opp i, vil medføre stor økonomisk belastning for mange. Både klubber/forbund, NKKs administrasjon, våre leverandører og deltakere vil bli berørt. For å begrense kostnader ved arrangementene som avlyses, anbefaler vi at det snarest tas kontakt med leverandører og samarbeidspartnere for avbestilling av varer og tjenester.

 

Norsk Kennel Klubs Hovedstyre og administrasjon vil arbeide med å få oversikt over de økonomiske konsekvensene så snart som mulig, og vil videreformidle all tilgjengelig informasjon til klubber og forbund fortløpende.

Vi ønsker allerede nå å varsle at krisen vi står oppe i vil ha vesentlig større økonomiske konsekvenser for alle parter enn hundesykdommen hadde. Dette innebærer at beslutningene som ble gjort rundt økonomi da, ikke vil bli lagt til grunn nå.

 

Praktisk rundt påmeldingsavgifter

Norsk Kennel Klub oppfordrer klubber og forbund til å være varsomme med å informere om evt tilbakebetaling av påmeldings-/deltakeravgifter før den økonomiske situasjonen i alle organisasjonsledd er avklart.

 

For arrangementer der påmelding/betaling er gjort i NKKs systemer, vil det på sikt bli lagt til rette for at klubber og forbund kan benytte seg av elektroniske tjenester for automatisk tilbakebetaling av deler av påmeldingsavgiften. Det understrekes at det vil ta minst noen uker før systemene er klare for bruk.

 

 

 

Vi ber om forståelse for at vi nå først må håndtere de menneskelige aspektene ved krisen, og at økonomiske aspekter vil bli fokusert på så snart vi har anledning.

 

Vi oppfordrer alle til å følge med på våre sider om situasjonen, som blir fortløpende oppdatert:

www.nkk.no/korona

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon
mobil: 41541143, e-post: cecilie.holgersen@nkk.noVIKTIG INFORMASJON TIL ALLE MEDLEMMER:Etter ett innspill fra region Hordaland/Sogn og Fjordane blir det sendt ut ei høring på vedtekter til dannelse av avdelinger etter NKK sine kriterier for avdeling.
Vi har jo som alle veit avdelinger i dag, men disse følger ikke kriteriene som NKK setter.
Skal vi da beholde avdelingen i klubben, må vi forholde oss til de lovene NKK sier og det er dette som blir sendt ut på høring. 
Vi gjør oppmerksom på at det er ikke anledning til å endre på de fristene som står i høringa, da de må være lik hovedklubbens lover, eller lenger.

Om ikke vi opprettholder regioner, så vil det bli ganske likt slik vi har det i dag, med kontaktpersoner.

Tilbakemelding på høringa er satt til 4 uker fra dato mottatt, 1.april.


Utkastet er sendt til alle regionskontaktene.


Om det er noe dere lurer på er det bare å ta kontakt med styret.


Du finner høringsnotatet HER


BESKJED FRA GOL CAMPING!


Det er fortsatt noen hytter og apartment igjen som ikke har blitt avbestilt i forbindelse med Irsk ulvehundklubb Norge sin planlagte spesialutstilling. For de som enda ikke har avbestilt må dere gi beskjed snarest. Om man ikke avbestiller og ikke møter opp får man faktura og må betale.


Gol Camping flytter gjerne over hytter etc til neste år, men kan ikke gøre det før de får beskjed.

Forslag om to ekstra utstillinger på Gol.

SPESIALEN PÅ GOL ER FLYTTET TIL BRUMUNDDAL OG AVHOLDES 15.08.20

Dommerpresentasjon, Spesialen 2020

SPESIALEN PÅ GOL ER FLYTTET TIL BRUMUNDDAL OG AVHOLDES 15.08.20

Nyheter

Innkalling til Generalforsamling 2019 og presentasjon av årets dommer.

Myndeutstilling i Bergen, 07.04.19

The Irish Wolfhound Club in Finland Speciality Show

Tariq vant Spesialen

Fjorårets Best I Motsatt Kjønn, Cormacs Tariq tok et steg opp fra i fjor, og ble Best In Show på Spesialen 2018 under dommer Pat Pask fra Wales. Tariq er eid og oppdrettet av Odd og Gunn Marit Myhre i Brumunddal.

BIS Cormacs Tariq

For å se vinnerne i alle klasser, trykk her.

Stor norsk dag på Crufts

Crufts 2018 ble en stor opplevelse for Odd og Gunn Marit Myhre (Cormacs) som hadde tatt turen til verdens største hundeshow med Cormacs Tariq. Tariq gikk hen og ble beste hannhund i konkurransen. Det er såvidt vi vet første gang en norskoppdrettet og norskeid Irsk ulvehund har gjort det så bra på Crufts.

Cormacs Tariq med oppdrettere og eiere Gunn Marit og Odd Myhre

Ikke nok med at Tariq ble beste hannhund. Også Knut Olav Wille og Øivind Berg Larsen fra Kennel O’Marksbay gjorde det knallsterkt i den tøffe konkurransen. Setanta O’Marksbay vant sin klasse, mens Tura Lura Lural O’Marksbay fikk prisen Very Highly Commended i sin klasse.

Setanta O’Marksbay med oppdretter Knut Olav Wille

Best i rasen ble den vakre tispen Miranda Della Bassa Pavese, oppdrettet og eid av fjorårets spesialdommer Ludovica Salamon. Miranda tok senere på kvelden en sterk fjerdeplass i gruppen.

 

Alle offisielle resultater fra Crufts ligger på Fossedata sine sider. Irsk Ulvehundklubb Norge gratulerer Cormacs og O’Marksbay med strålende resultater!

Nytt æresmedlem

Øivind Berg Larsen (til venstre) ble tildelt æresmedlemskap i Irsk Ulvehundklubb Norge av avtroppende leder Per Arne Flatberg (til høyre)

På generalforsamlingen i forbindelse med Irsk Ulvehundklubb Norges 40-årsjubileum, ble Øivind Berg Larsen tildelt æresmedlemskap i klubben. Forslaget til æresmedlemskap ble møtt av stående applaus fra en enstemmig generalforsamling.

 

Styret sier følgende i sin begrunnelse for tildelingen:

 

Æresmedlemskap i Irsk Ulvehundklubb Norge henger svært høyt. Gjennom klubbens 40 år har vi bare hatt tre æresmedlemmer. Vi har i dag ett gjenlevende æresmedlem i klubben, Ingun Hinna. I dag innstiller klubbens styre på å tildele et nytt æresmedlemskap.

 

Styret sier følgende om personen som innstilles:

 

Irsk Ulvehundklubb Norge er helt avhengig av ildsjeler. Noen bidrar i enkeltsaker og andre i mye forskjellig og over lengre tid. Personen vi innstiller som æresmedlem har i en årrekke bidratt til klubben på en lang rekke områder. Vedkommende har aldri søkt oppmerksomhet om seg selv, men har gjort et svært betydelig arbeid for klubben i bakgrunnen. Vedkommende har hatt ansvaret fra klubbens side for både Spesialen og Hallingdalsutstillingen, har tatt mange og tunge administrative oppgaver, har vært og er en betydelig kraft i sin region, har gjort store oppgaver rundt klubbens økonomi, og er en som alltid stiller opp der det trengs. I tillegg er vedkommende del av et betydningsfullt oppdretterteam i klubben. Styret ber generalforsamlingen tildele æresmedlemskap i Irsk Ulvehundklubb Norge til Øivind Berg Larsen.

 

Vi gratulerer Øivind med en svært fortjent utmerkelse.

Høringssvar om nordiske utstillinger

NKK sendte i sommer ut forslag til regelverk om nordiske utstillinger og nordisk championat. Styret i Irsk Ulvehundklubb Norge har behandlet dette og sendt inn dette høringssvaret:

 

Høringssvar – etablering av Nordiske utstillinger

 

Vi viser til tilsendt høringsdokument.

 

Nordiske utstillinger

Vi finner det noe uklart hva NKK faktisk ønsker at vi skal ta stilling til, spesielt siden saken virker opp og avgjort allerede, jamfør uttalelser fra Sverige, Finland og Danmark. For oss virker saken likevel dårlig utredet og begrunnet.

 

Det foreligger ingen begrunnelse for etablering av ny utstillingsform i høringsnotatet. Det henvises riktignok til forholdet til FCI, men når NKK senere dementerer at dette har noe med FCI å gjøre, finner vi ingen begrunnelse for etablering av nordiske utstillinger. Det er videre ingen henvisning til hvilke konsekvenser dette får for de internasjonale utstillingene utover senere uttalelser der NKK viser til forpliktelsene om å ha minst en internasjonal utstilling i året.

 

Irsk Ulvehundklubb Norge kan ikke se behovet for å etablere en ny utstillingsform. Vi mener dagens format med Internasjonale utstillinger, øvrige stor-cert utstillinger og nasjonale utstillinger med lite cert er en tilfredsstillende form. Vi mener også en eventuell endring av utstillingsformatene bør foregripes av en grundig evaluering av utstillingsformatene våre. En slik evaluering bør begrunnes i en grundig vurdering av hvilken hensikt utstillinger tjener i våre dager – gjerne gjort på samme måte som evalueringen SKK gjorde av sine utstillingsformat for noen år siden.

Selv om vi ikke ser behovet for nordiske utstillinger og endring i nordisk championat, vil vi ikke være direkte avvisende til det, men mener altså at hensikten med dette må konkretiseres i langt større grad.

 

Saksgang

Vi synes det er svært beklagelig at denne saken blir sendt ut med såpass kort høringsfrist hvor store deler av høringsperioden er i sommerferien. Det har gjort det vanskelig for oss å forankre høringsuttalelser i medlemsmassen. Vi opplever også at saksgrunnlaget bærer preg av hastverk fra NKK sin side, og mener lovenes frister er til nettopp for å beskytte oss mot vilkårlig saksbehandling og å sikre organisasjonens innflytelse over de beslutninger som tas.

 

Forholdet til FCI

Siden forholdet til FCI nevnes såpass hyppig i høringsbrevet, finner vi det også naturlig å kommentere dette. Vi etterlyser utredningen NKKs hovedstyre ble pålagt å utarbeide av RS-møtet i 2014. Vi skal ikke foregripe denne evalueringen, men det er for oss opplagt at den må danne grunnlaget for en bred diskusjon om forholdet til FCI. Vi ser på etablering av nordiske utstillinger og championat som et steg for å distansere seg fra FCI, og mener dette ikke bør gjøres før utredningen er ferdig og behandlet av NKKs representantskap.

 

Forslaget til regelverk

Vi har gått gjennom forslaget til regelverk, og har en del kommentarer til dette uavhengig av de generelle betraktningene. Kommentarene følger kapittelinndelingen.

 

Basics

Når det skrives at ”The dogs’ welfare and health must be of UTMOST PRIORITY at all dog shows…” krever dette etter vårt syn en konkretisering. Irsk Ulvehundklubb Norge har tidligere etterlyst veterinærkontroll ved alle utstillinger nettopp av hensyn til hundevelferden. Vi har også etterlyst bedre plass rundt ringene på utstillinger av hensyn til hundevelferden. Etter vårt syn vil det være naturlig å legge inn formuleringer her som begrenser kennelklubbenes mulighet til å tilsidesette hundevelferd av kommersielle grunner.  Det kan for eksempel være ”At all nordic shows, veterinary control of all participating and visiting dogs is mandatory. Through the showground’s layout, all dogs shall be secured ample space to move, lie down and stand near the showring. All dogs must be able to approach their ring without being forced into close contact with other dogs. Ample space for taking dogs outside shall be provided”.

 

Antall utstillinger

Det legges opp til en uklarhet om hvor mange utstillinger som kan organiseres. Vi legger til grunn av verken NKK eller de andre nordiske klubbene har en oversikt over hvor mange registrerte og levende hunder det finnes i sine registre. Slik det står nå vil grunnlagstallet for Sverige være en plass mellom 50.234 (antall registrerte valper i 2015) og 2.800.000 (antall hunder i databasen). Man kan for eksempel bruke en formulering som ”in addition, each country has the right to organise one show for every 5.000 registered puppies the year before appplication”.

Etter vårt syn vil det uansett være fornuftig å legge inn også en maksimumsverdi i dette, som for eksempel at ”each country will organise at least one and a maximum of 15 nordic shows yearly”.

 

Applications

Det er viktig å synliggjøre hvilke begrensninger som ligger knyttet til nordiske utstillinger. Selv om vi vil kunne akseptere at NKKs utstillinger begrenser muligheten til å avvikle andre utstillinger i Norge samtidig som nordiske utstillinger i Norge, er det viktig for oss at nordiske utstillinger i andre land ikke gjør det. Dette bør komme klart frem i regelverket, slik at vi ikke kommer i situasjoner der NKK eller andre føler seg presset til å låse ytterligere helger.

 

Nordic Show certificate

Reglene for cert-tildeling virker lite gjennomtenkte for oss. Hvordan vil de norske full-certing reglene slå inn her? Hva om en som allerede er nordisk champion blir best i sitt kjønn? Hva om det ikke deles ut CK? Selv om det henvises til nasjonale utstillings-regler, bør det konkretiseres ytterligere også med tanke på lik praktisering i de nordiske landene.

 

Nordic Show Champion

Det stilles som krav for å bli Nordic Show Champion at man også har registrert championat i hjemlandet. I og med at det er store forskjeller når det gjelder hvor lett det er å bli nasjonal champion i de ulike landene, kan dette fort slå feil ut.

 

Vi mener kravet om nasjonalt championat før nordisk championat også må følges av like championatregler i de nordiske landene. Det bør også presiseres hva som skal skje med et hvilende nordisk championat. Er det slik at dette aktiveres når hunden blir nasjonal champion eller må det tas ett nordisk cert til da? Alternativt er det kanskje like greit å fjerne kravet til nasjonalt championat før nordisk championat?

 

Konklusjon

Vi opplever at saksbehandlingen og forarbeidet til denne saken har vært så slett at det har skapt unødig mye støy og usikkerhet rundt hovedstyrets intensjoner og forslag. Når dette følges opp av et regelverk som i våre øyne bærer preg av hastverk, kan vi ikke anbefale dette vedtatt. Vi mener NKK bør ta initiativ for å utsette saken i Nordisk Kennelunion slik at den kan bli gjenstand for en god og bred demokratisk behandling i alle de nordiske landene. Som grunnlag for behandlingen må det ligge inne mer konkrete beregninger og grunnlag som viser hvilke praktiske konsekvenser forslaget vil få. Regelverket må også gjennomgås med bakgrunn i de høringssvarene man får inn.

 

Med vennlig hilsen

Per Arne Flatberg (sign)

Leder

Irsk Ulvehundklubb Norge

Nye produkter og ny nettbutikk

I samarbeid med Snasent har vi laget en rekke nye produkter og en ny nettbutikk. Snasent håndterer alt for oss, og for hvert produkt som selges, tjener Irsk Ulvehundklubb Norge penger. Besøk nettbutikken, se alle de fine, nye produktene og bestill.

Vinnere Spesialen 2016

Spesialen 2016 er over. Irsk Ulvehundklubb Norge gratulerer de fremmøtte med god stemning og flotte resultater.

For å se vinnerne i alle klasser, trykk her.