Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Skjelettlidelser

Hunder kan pådra seg mange forskjellige typer skjelettlidelser. I Norge har vi et screeningprogram for to av de vanligste, hofteleddsdysplasi (HD) og albueleddsdysplasi (AD). I likhet med mange andre skjelettsykdommer, er disse arvelige, og vil kunne gi hunden problemer med henholdsvis hofter og albueledd. 

I screeningprogrammet røntges de aktuelle leddene og gis en vurdering av NKKs spesialister. Alvorlighetsgraden angis som en bokstav fra A-E, der A og B er frirøntget, mens C, D og E angir forskjellig alvorlighetsgrad. C er en mild grad, D er middels grad og E er sterk grad. For albueleddsdysplasi brukes ikke bokstaven B.

Selv om hunden har en diagnose på dysplasi, har den ikke nødvendigvis kliniske symptomer på dette.

Irsk Ulvehundklubb Norge krever i sine etiske retningslinjer at norskeide avlsdyr skal være frirøntget for HD og AD. I spesielle tilfeller kan dette fravikes dersom det er mild grad.

For irsk ulvehund anses ikke HD som noe utbredt problem. Svært få hunder blir diagnosert med dette. Når det gjelder AD, er omlag en av fire undersøkte hunder ikke frirøntget.

Spondylose

Spondylose er en betegnelse på forkalkninger i ryggraden der ryggvirvlene nærmest gror sammen. Spondylose kan være svært smertefullt og vanskelig for hunden. Spondylose er arvelig betinget.

Osteokondrose (OCD)

Osteokondrose er en skade i albueleddet som enten kan forårsakes av nedarvet albueleddsdysplasi eller av en skade i leddet. OCD er smertefullt for hunden og vil ofte forårsake halthet og/eller utviklingsforstyrrelser ellers. På en voksen hund vil OCD ofte kunne opereres med god prognose.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram