Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Nytt æresmedlem

Øivind Berg Larsen (til venstre) ble tildelt æresmedlemskap i Irsk Ulvehundklubb Norge av avtroppende leder Per Arne Flatberg (til høyre)

På generalforsamlingen i forbindelse med Irsk Ulvehundklubb Norges 40-årsjubileum, ble Øivind Berg Larsen tildelt æresmedlemskap i klubben. Forslaget til æresmedlemskap ble møtt av stående applaus fra en enstemmig generalforsamling.

Styret sier følgende i sin begrunnelse for tildelingen:

Æresmedlemskap i Irsk Ulvehundklubb Norge henger svært høyt. Gjennom klubbens 40 år har vi bare hatt tre æresmedlemmer. Vi har i dag ett gjenlevende æresmedlem i Ingun Hinna. I dag innstiller klubbens styre på å tildele et nytt æresmedlemskap.

Styret sier følgende om personen som innstilles:

Irsk Ulvehundklubb Norge er helt avhengig av ildsjeler. Noen bidrar i enkeltsaker og andre i mye forskjellig og over lengre tid. Personen vi innstiller som æresmedlem har i en årrekke bidratt til klubben på en lang rekke områder. Vedkommende har aldri søkt oppmerksomhet om seg selv, men har gjort et svært betydelig arbeid for klubben i bakgrunnen. Vedkommende har hatt ansvaret fra klubbens side for både Spesialen og Hallingdalsutstillingen, har tatt mange og tunge administrative oppgaver, har vært og er en betydelig kraft i sin region, har gjort store oppgaver rundt klubbens økonomi, og er en som alltid stiller opp der det trengs. I tillegg er vedkommende del av et betydningsfullt oppdretterteam i klubben. Styret ber generalforsamlingen tildele æresmedlemskap i Irsk Ulvehundklubb Norge til Øivind Berg Larsen.

Vi gratulerer Øivind med en svært fortjent utmerkelse.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram