Benkreft

Benkreft (Osteosarkoma)

 

Benkreft, eller Osteosarkom er en agressiv kreftform som angriper hundens skjelett, typisk i enden av de lange rørknoklene. Sykdommen har rask utvikling og svært høy grad av spredning til indre organer. Dødeligheten er svært høy. Osteosarkom ser ut til å primært ramme middelaldrende hunder, med gjennomsnittlig dødstidspunkt rundt 6,5 år.

 

I undersøkelsen «Forekomst av beinsvulster hos ulike hunderaser i Norge i perioden 1989-1998», offentliggjort i HUNDESPORT 10/2002, ble det konkludert med at Irsk ulvehund hadde den største risikoen for å få benkreft av alle undersøkte hunderaser, og dobbelt så høy risiko som neste rase. Kreft er identifisert som den vanligste dødsårsaken for Irsk ulvehund av flere undersøkelser. Det ble også satt i gang en undersøkelse i 2009 om benkreft hos 4 forskjellige hunderaser i Norge, og det foregår mye forskning på området både i USA og i Sverige der man søker å finne genomet som forårsaker benkreft. En undersøkelse fra 2013 mener å ha funnet 4 regioner i ulvehundenes genom som påvirker utvikling av osteosarkom. Denne rapporten indikerer at dette nedarves komplekst polygenetisk.

 

IUKN har oppfordret til å gi blodprøver til og bidra i aktuelle prosjekter og sørget for å samle slike blodprøver, spesielt til prosjektet som pågår hos Sverige Lantbruksuniversitet. Prosjektene må ses i minst et 10-års-perspektiv, og ingen nye konklusjoner er foreløpig framkommet som kan bidra til å senke forekomstene. Det antas at benkreft er genetisk betinget men kan fremkalles gjennom miljø.

 

Det er sjelden at Irsk ulvehund blir behandlet for beinkreft i dag. Det forekommer kjemoterapi og amputasjoner, men i liten grad, og det er dissens om dette er etisk forsvarlig.

Forekomsten av benkreft er høy, men tilsynelatende ganske stabil. Ifølge en tsjekkisk undersøkelse publisert av MVDr Zuzana Málková, får 24,4% av Irske ulvehunder kreft, og av dette gjelder ca 60% osteosarkom.

 

Klubben anbefaler at man i avlsarbeidet unngår å doble linjer der osteosarkom er kjent.