HELSEKOMITEEN INFORMERER

Benkreft (Osteosarkoma)

 

Benkreft, eller Osteosarkom er en agressiv kreftform som angriper hundens skjelett, typisk i enden av de lange rørknoklene. Sykdommen har rask utvikling og svært høy grad av spredning til indre organer. Dødeligheten er svært høy. Osteosarkom ser ut til å primært ramme middelaldrende hunder, med gjennomsnittlig dødstidspunkt rundt 6,5 år.

Lungebetennelse

 

Lungebetennelse hos irsk ulvehund er en akutt, rask og livstruende tilstand. I en del tilfeller kan

sykdommen skyldes genetiske defekter som Primary Ciliary Dyskinesia (PCD), larynxparalyse eller spiserørsbrokk (megasaephogus), mens det i andre tilfeller kan forekomme uten noen tydelig årsak. For mange irske ulvehunder utvikler kennelhoste seg raskt til lungebetennelse.

Skjelettlidelser

 

Hunder kan pådra seg mange forskjellige typer skjelettlidelser. I Norge har vi et screeningprogram

for to av de vanligste, hofteleddsdysplasi (HD) og albueleddsdysplasi (AD). I likhet med mange andre skjelettsykdommer, er disse arvelige, og vil kunne gi hunden problemer med henholdsvis hofter og albueledd. 

Mer hjertetestning

 

I år har Irsk Ulvehundklubb Norge satt opp to hjertetestinger og bidratt økonomisk til at 17 irske ulvehunder er blitt hjertetestet. Neste år håper vi at enda flere kan bli testet.

 

Klubben har søkt om penger fra Dyrlege Smidts stiftelse, og har fått 25.000 kroner øremerket til hjertetestingsprosjektet vårt. Vårt mål er at flest mulig hunder skal kunne hjertetestes, og penger til subsidiering er ett av mange tiltak for å nå dette målet.

Svensk undersøkelse om lungebetennelse

 

Våre kolleger i Svenska Irländsk Varghund Klubben har satt i gang en spørreundersøkelse for å finne ut mer om lungebetennelse hos Irsk ulvehund. Vi anmoder de av dere som har opplevd lungebetennelse på hunden deres om å fylle ut spørreskjemaet innen 31. oktober slik at vi kan få ett bedre faktagrunnlag for å jobbe med dette.

Helse hos Irsk ulvehund

 

Irsk ulvehund er en hunderase der dyrene i all hovedsak er friske helt frem til de pådrar seg en alvorlig lidelse og dør, ofte i for ung alder. Gjennomsnittlig levealder regnes til 6,7 år, og tisper lever i all hovedsak lengre enn hannhunder.

 

De vanligste dødsårsakene er hjertelidelserbenkreftmagedreining og lungebetennelse. Det drives aktivt forsknings- og oppdretterarbeid for å øke hundenes levealder. Hos Irsk Ulvehundklubb Norge er helsekomiteen sentral i dette arbeidet.

Informasjon om lungebetennelse på Irsk ulvehund


Vi har ikke fått den norske versjonen på plass enda, men vi legger ved en link til iwhealthgroup.co.uk sitt dokument om temaet. 

Helsekomiteen informerer

Magedreining

 

Magedreining er en meget alvorlig  tilstand som oftest rammer raser med dyp brystkorg. Hele utviklingen fram til omdreiningen kan gå fort. På noen timer kan hunden dø om man ignorerer eller ikke forstår hva som skjer. Det haster å komme seg til veterinær!

Hjertelidelser

 

Irsk ulvehund er utsatt for en rekke hjertelidelser. De fleste av disse er av en slik karakter at hunden lever godt med dem, men spesielt to lidelser kan fort utvikle seg til dødelig hjertesvikt hvis de ikke avdekkes og behandles. Det dreier seg om atrieflimmer og dillatert kardiomyopati.

Portosystemisk shunt

 

Portosystemisk shunt (PSS) er en nedarvet defekt hos noen få dyr. Etter fødselen skal blodet ledes gjennom leveren på hunden for å renses. Hos valper som har PSS skjer ikke dette, og blodet går rett gjennom uten å bli renset. Hunden blir da forgiftet og vil dø ganske ung.

 

På irsk ulvehund, ligger oftest denne shunten inne i leveren, og prognosene ved operasjon er som regel svært dårlige. De aller fleste valper med shunt blir i dag avlivet. Irsk Ulvehundklubb Norge krever at alle våre oppdrettere skal shunt-teste sine valper før levering. Arvegangen for PSS er usikker, men det er en genetisk betinget lidelse.

Kennelhoste dreper

 

Irsk Ulvehundklubb Norge ønsker å forebygge lungebetennelse hos hundene våre. Ett av tiltakene er å gjøre hundeverdenen oppmerksom på at kennelhoste kan få dødelige konsekvenser. Klubbens leder har derfor ett leserinnlegg om dette i Hundesport nummer 2/2014.