Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Svensk undersøkelse om lungebetennelse

Våre kolleger i Svenska Irländsk Varghund Klubben har satt i gang en spørreundersøkelse for å finne ut mer om lungebetennelse hos Irsk ulvehund. Vi anmoder de av dere som har opplevd lungebetennelse på hunden deres om å fylle ut spørreskjemaet innen 31. oktober slik at vi kan få ett bedre faktagrunnlag for å jobbe med dette.

Avls- og helsekomiteen i Sverige skriver følgende:

Det finns en stor oro hos många ägare av irländsk varghund om vilken hjälp man kan få ifall någon av våra hundar drabbas av lunginflammation.

Behandlingsmetoderna ser idag väldigt olika ut beroende på var i landet man bor.

Avels – och Hälsokommitte´n har tagit fram en enkät angående lunginflammation hos irländsk varghund. Syftet med enkäten är att få ett tillförlitligt underlag så att klubben ska kunna söka hjälp angående behandlingsmetoderna vid lunginflammation, samt att använda enkätsvaren till klubbens revidering av RAS (Ras specifik avelstrategi).

Vi behöver svar från ägare till levande hundar men även från ägare där hundar tyvärr avlidit.

Även hundar som drabbades tillbaka i tiden. Har ni inte alla svar så svara så gott ni kan.

Ägare av irländsk varghund uppmanas nu att svara på denna enkät och bidra till att rasen kan få den hjälp vi så väl behöver. Det är av särskild vikt och även vår förhoppning att uppfödare tar sig tid att besvara enkäten, eftersom de besitter mycket kunskap om rasen och har erfarenhet av många hundar.

Varje ifylld enkät är mycket viktig för det sammanställda resultatet!

Vi vill ha in svaren före den 31 oktober 2017.

Spørreskjemaet finnes her: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7zXK6-UneraO6w3QwoKGdJvNq9uleKY3RvJeoHeJ4ZgOQpg/viewform

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram