Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Delvis støtte til NKK

NKK la i mai frem en utredning der organisasjonen gikk inn for en kraftig reduksjon i antall CERT-givende utstillinger (Hele utredningen kan leses her.) I utredningen anbefales det for de mindre rasene å kutte antallet utstillinger som kan gi "små" CERT til elleve, mens antallet store CERT-utstillinger holdes på dagens nivå (tolv utstillinger). Målet fra NKKs side er å redusere antall hunder med championat og med CERT.

Styret i Irsk Ulvehundklubb Norge mener det er riktig å redusere antall utstillinger for å ha et klarere skille mellom premierte og ikke-premierte hunder. I sin høringsuttalelse peker styret på at prosentandelen av stilte hunder som oppnår CK eller CERT på utstilling er for høy, og fortsetter å stige. I 2012 hadde 75% av de stilte hundene oppnådd CK minst en gang i sitt liv, mens nesten 60% hadde oppnådd CERT. Styret mener det er riktig å gjøre tiltak som snur denne trenden.

BIR_og_BIM_260513

Styret ønsker en reduksjon i antallet utstillinger (Illustrasjonsfoto)

Styret peker også på at antall champions i populasjonen er relativt stabilt, og ser ingen sammenheng mellom et økende antall utstillinger og antall champions.

Styret konkluderer i sin uttalelse med at det er ønskelig å redusere antallet CERT-givende utstillinger, men mener NKK går altfor langt. Styret peker også på at den mest effektive måten å redusere antallet champions med minst skadevirkninger for hundemiljøet, vil være å redusere antallet utstillinger med stort CERT.

Styret i Irsk Ulvehundklubb Norge har satt ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide kriterier for valg av offisielle utstillinger. Styret vil godkjenne langt færre utstillinger for Irsk Ulvehund fra 2015 enn det som har vært tilfelle de siste årene.

Spørsmål og kommentarer til klubbens høringsuttalelse kan rettes til klubbens leder, Per Arne Flatberg på epost eller telefon 911 688 22.

Hele Irsk Ulvehundklubb Norges høringsuttalelse kan lastes ned her.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram