Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Terminlisten 2015

Terminlisten for utstillinger i 2015 er på det nærmeste klar fra NKK sin side. Irsk Ulvehundklubb Norges styre har valgt å si ja til omtrent halvparten av søkandene vi har mottatt om å ha med vår rase på utstilling.

Bakgrunn

De siste årene har det vært fritt frem for alle utstillingsarrangører til å ha med Irsk ulvehund på sine utstillinger. Sammen med en kraftig økning i antallet offisielle utstillinger, har dette ført til at det i 2014 vil kunne deles ut 86 CERT-par til Irsk ulvehund. Styret i klubben mener vi deltar på for mange offisielle utstillinger til at premiering kan brukes som noe godt verktøy for å vurdere resultatet av avlstarbeidet. Det store antallet utstillinger er også en medvirkende faktor til liten konkurranse på mange utstillinger. Styret vedtok derfor retningslinjer for deltakelse på utstillinger høsten 2013.

Deltakelse i 2015

I 2015 har styret takket ja til å delta på totalt 43 utstillinger. Styret har ønsket å få til en god geografisk spredning og god spredning gjennom året slik at alle skal få mulighet til å vise hundene sine. I alle landsdeler utenom Sørlandet (der det kun er søkt om deltakelse på to utstillinger) har vi sagt nei til utstillingsarrangører. Når vi har sagt nei til utstillingsarrangører har det for de aller flestes vedkommende vært ut fra en av disse grunnene:

  • Antall utstillinger i området og perioden
  • Utstillingen kolliderer med en annen utstilling
  • Utstillingen er en av utstillingene i en dobbeltutstilling
  • Arrangør har ikke søkt klubben om å få rasen med på utstilling

Dobbeltutstillinger

Irsk Ulvehundklubb Norge har i de aller fleste tilfeller sagt nei til å delta begge dager på dobbeltutstillinger. Vi har gjort fire unntak:

  • Greyhoundklubben og Myndeklubbens dobbeltutstilling på Hadeland
  • Myndeklubbens utstilling i forbindelse med NKK Trondheim
  • Myndeutstillingen i forbindelse med NKK Bergen
  • Hallingdalsutstillingen

Fordeling av utstillinger

Utstillingene vi har sagt ja til, fordeler seg slik:
Nord-Norge: 8 (3 NKK)
Midt-Norge: 8 (2 NKK)
Hordaland/Sogn og Fjordane: 4 (1 NKK)
Rogaland: 5 (1 NKK)
Agder: 2 (1 NKK)
Østlandet: 17 (4 NKK)

Samarbeid

Irsk Ulvehundklubb Norge har ønsket å samarbeide med Greyhoundklubben og Myndeklubben om hvilke utstillinger vi deltar på, slik at konkurransen i gruppen skal bli best mulig. For 2015 kom vi sent i gang med dette, noe som resulterte i at deltakelse ikke ble ordentlig samkjørt mellom klubbene. Vi er enige om å samarbeide tettere for terminlisten 2016.

Disse har vi takket ja til:

Dato Arrangør Sted
17/1 Sandefjord hundeklubb Langesund
14-15/2 Ølen, Etne og vindafjord hundeklubb Ølen
21/22-2 NKK Bø - NKK
14-15/3 NKK Kristiansand - NKK
28/3 Norsk Miniatyrhundklubb Varhaug
11/4 IUKN, NMK og Greyhoundklubben Manger
12/4 NKK Bergen - NKK
25-26/4 Førde hundeklubb Førde
2/5 Hammerfest og omegn hundeklubb Hammerfest
9-10/5 NKK lesund - NKK
23/5 Norsk Greyhoundklubb Hadeland
24/5 Norsk Myndeklubb Hadeland
30-31/5 Narvik trekk- og brukshundklubb Narvik
30/5 Sør-Rogaland brukshundklubb Jæren
6-7/6 NKK Drammen - NKK
13/6 Kirkenes og omegn hundeklubb Kirkenes
14/6 Oppdal hundeklubb Oppdal
21/6 NKK Tromsø - NKK
13-14/6 IUKN - Spesialen Østlandet
28/6 NKK- Bodø Bodø
4/7 Norsk Myndeklubb Trondheim
4-5/7 NKK Trondheim - NKK
10/7 Norsk Mopsklubb Skien
25/7 Karmøy Hundeklubb Karmøy
1/8 Norsk Miniatyrhundklubb Agder Sørlandet
1/8 Norsk Tibetansk Terrier Klubb Nesbyen
2/8 Norsk Myndeklubb Nesbyen
2/8 Vestvågøy Hundeklubb Leknes
8/8 Ytre Helgeland Hundeklubb Leirfjord
09/08 Norsk Lhasa Apsoklubb Råde
15/8 Norsk Leonbergerklubb Drammen
16/8 Rana trekk- og brukshundklubb Mosjøen
23/8 Gjøvik Hundeklubb Gjøvik
29/8 Tromsø Hundeklubb Tromsø
4-6/9 NKK Europavinneutstilling Lillestrøm - NKK
12/9 Steinkjer Hundeklubb Steinkjer
13/9 Gudbrandsal Hundeklubb Hundorp
26-27/9 NKK Stavanger - NKK
4/10 NKK Troms og Finmark Harstad
24-25/10 NKK Hamar - NKK
7-8/11 Stord Fitjar/Stord Hundeklubb
7/8-11 Kongsberg Kongsberg Hundeklubb
28-29/12 Norsk Dobermannklubb Letohallen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram