OMPLASSERINGER

Det er ikke meldt inn noen hunder til omplassering per dags dato, men kontakt valpeformidler for å melde interesse, hvis ønskelig. 


Valpeformidler: Ingun Hinna

Tlf: 48 06 52 05

Omplasseringer