Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Foreslå dommere

Sammen med de andre raseklubbene for mynderasene, arbeider Irsk Ulvehundklubb Norge (IUKN) nå aktivt for å få flere dommere med myndebakgrunn til å dømme våre raser på utstillinger i årene fremover.

Hver av raseklubbene setter opp en liste over foreslåtte dommere. Den samlede listen sendes til arrangører som gjerne vil arbeide med oss for å ha myndespesialister til å dømme våre raser.

Samarbeidet mellom klubbene kommer etter et initiativ fra IUKN og et møte mellom ledelsen i alle raseklubbene for mynder tidlig i januar 2021. I møtet ble klubbene enige om et utstrakt samarbeid for å få flere myndeutstillinger og flere dommere med myndebakgrunn til å dømme på utstillinger i Norge.

Styret i IUKN ber nå våre medlemmer komme med dommerforslag. Er det dommere du synes bør dømme i Norge, kan du foreslå disse ved å fylle ut skjemaet under.

Dommerne vi foreslår må ha bakgrunn fra en av mynderasene, bør være autorisert til å dømme alle mynderasene, og det er en stor fordel om de også kan dømme andre raser i tillegg.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram