Irsk Ulvehundklubb Norge Logo

Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Etiske retningslinjer for avl

Klubbens etiske retningslinjer for avl ble først vedtatt  ved Irsk Ulvehundklubbs generalforsamling 21.06.03 og revidert på generalforsamlingen i 2009. Deretter revidert på generalforsamlingen i 2018.

Retningslinjene inneholder både krav og anbefalinger. «Skal»-reglene er helt basale regler i hundeavlen, og må kunne overholdes av alle som ønsker å arbeide til beste for rasen. «Bør-reglene» er anbefalinger for hvordan klubben mener avlen bør foregå. De bør selvsagt overholdes, men i spesielle tilfeller kan en oppdretter avvike fra disse anbefalingene med hensyn til hunder som har meget gode egenskaper på andre områder og følgelig vil være med å fremme den positive utviklingen av rasen.

For øvrig henvises til Norsk Kennel Klubs Etiske retningslinjer for avl og oppdrett.

Generell helse

Alle hunder som brukes i avl skal være fysisk og psykisk sunne og ha et rasetypisk temperament.

Hofteleddsdysplasi (HD) og albueleddsdysplasi (AD)

Det er ønskelig å ha kjent status på begge foreldredyrene når det gjelder HD og AD.

Norskeide avlsdyr skal være røntgenfotografert for HD og AD og offisielt avlest. Avlsdyr med AD-diagnose 1 kan brukes i avl med frirøntgede (AD 0) hunder, men bør ikke brukes i avl med hunder uten kjent status eller hunder som ikke er fri for AD. Hunder med HD-diagnose C kan brukes i avl med frirøntgede (HD A eller B) hunder, men bør ikke brukes i avl med hunder uten kjent status eller hunder som ikke er fri for HD. Frirøntgede hunder kan brukes med utenlandskeide hunder som ikke er offisielt røntget. Hunder med AD-diagnose 2 eller 3 samt hunder med HD-diagnose D eller E må utelates fra avlen.

Hjertefeil

Hund med arvelig hjertefeil skal ikke brukes i avl. Det må ikke foretas paring mellom to hunder som har gitt samme type hjertefeil (frarådes på det sterkeste). Avlshunder må hjertetestes mindre enn seks måneder før paring. Dersom hunden har hatt full hjertetest (Auskultasjon (Lytting på hjertet), EKG og ultralyd) mindre enn ett år tidligere, er auskultasjon og EKG tilstrekkelig. Er det mer enn ett år siden forrige fulle hjertetest anbefales det full hjertetest.

Hjertetest gjøres hos kardiolog autorisert av Norsk Forening for Veterinær Kardiologi.

Porto Systemisk Shunt

Alle valpekull skal testes for shunt før levering.

Arvegangen på shunt er polygenetisk med både et resessivt og et dominant element. Hunder som har gitt shunt-avkom tidligere har dermed to kopier av det resessive genet men er ikke nødvendigvis bærer av det dominante.

Magedreining

Hunder som har hatt magedreining bør ikke brukes i avl, og det bør unngås å doble linjer der lidelsen er kjent i de nærmeste tre generasjoner*.

Premiering - eksteriørutstilling

Avlsdyrene bør være utstilt på offisiell eksteriørutstilling. Dette anbefales gjort før paring og skal senest være gjort når valpene registreres.

Smal underkjeve

Hunder som har hatt korrigerende behandling for konsekvensene av smal underkjeve med tannregulering e.l. , eller har fått bedømningen 0 eller KIP på utstilling grunnet smal underkjeve bør ikke brukes i avl.

Oversikt over anbefalt avlshygiene for rasen Irsk Ulvehund:

Sykdom:Arvegang:Avlshygiene:

Skjelettsykdommer:

Hofteleddsdysplasi (HD)PolygenetiskSkal bruke frirøntgede hunder. Ved særskilte tilfeller: kun svak grad (se over)
Albueleddsartrose (AD)FamiliærSkal bruke frirøntgede hunder Ved særskilte tilfeller: kun svak grad (se over)
Osteocondrose (OCD)PolygenetiskHunder med OCD bør ikke brukes i avl. Unngå å doble linjer der lidelsen er kjent i nærmeste tre generasjoner*.
Kreft (Osteosarkom)FamiliærUnngå å doble linjer der lidelsen er kjent i nærmeste tre generasjoner*.

Øyesykdommer:

Progressiv Retinal Atropi (PRA)RessesivHunder med PRA, deres foreldre, søsken og avkom bør ikke brukes i avl.
KataraktDominant med ufullstendig penetransHunder med katarakt bør ikke brukes i avl
Hypoplasi av Nervus OpticusUkjentHunder med mangelfull utvikling av synsnerven bør ikke brukes i avl.

Andre sykdommer:

Portosystemisk Shunt (PSS)PolygenetiskIkke gjøre samme kombinasjon der det har oppstått Shunt-tilfeller
KardiomyopatiUkjentUnngå å doble linjer der lidelsen er kjent i nærmeste tre generasjoner*
MavedreiningUkjentUnngå å doble linjer der lidelsen er kjent i nærmeste tre generasjoner*

* Med tre generasjoner menes direkte forfedre i tre generasjoner, altså foreldre, besteforeldre og oldeforeldre av valpene.

Leveringsbetingelser

Valper bør ikke leveres før tidligst ved 8 ukers alder

Valper skal leveres med veterinærattest av ny dato samt opplysninger om avlsdyrenes HD- og AD-  status samt valpens shunt-status

Valper skal være behandlet mot innvollsorm og vaksinert etter anbefalte rutiner

Valper skal leveres med kjøpekontrakt underskrevet av begge parter

Opplysningsansvar

Eiere av avlsdyrene har gjensidig opplysningsplikt overfor hverandre, valpekjøper og klubbens helsekomite/hovedstyre med hensyn til forekomst av arvelige sykdommer hos avlsdyrene og deres nære slektninger.

Kull som oppfyller alle punkter med «bør» og «skal» kan formidles gjennom klubbens valpeformidling og kan annonsere på Web/i Ulvehunden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram