Irsk Ulvehundklubb Norge Logo

Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Helsekomiteen

Helsekomiteen i Irsk Ulvehundklubb Norge er utpekt av styret og er et fagråd for alt som har med ulvehundens helse å gjøre.

Helsekomiteen arbeider etter dette mandatet:

Helsekomiteen er nedsatt i styret i IUKN og forplikter seg på klubbens vedtekter. Komiteens hovedoppgave er å være fagråd for alt som har med ulvehundens helse å gjøre. Komiteen kan ikke selv gjennomføre tiltak eller aktiviteter uten etter vedtak av styret. 

Komiteen konstituerer seg selv. Styret i IUKN utpeker medlemmer til komiteen. Komiteen står fritt til å hente inn ekstern ekspertise ved behov.

Komiteens oppgaver:

 • Utarbeide og vedlikeholde Rasespesifikk Avlsstrategi (RAS) for Irsk Ulvehund
 • Samordne de ulike vedtak som berører helse i IUKN
 • Innhente og bearbeide informasjon vedrørende helseproblemer hos Irsk Ulvehund i Norge
 • Utarbeide anbefalinger for tiltak som kan forbedre helse og levealder for Irsk Ulvehund
 • Foreslå økonomiske disponeringer vedrørende helse i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet

Helsekomiteen har disse medlemmene:

Navn Tlf E-post
Knut Olav Wille 980 80 310

Ødegården 15, 3519 Hønefoss

Hilde Lorentzen 473 61 506

Katralveien 161, 1814 Askim

Tone Elisabeth Hagen 908 58 426

Håkon Håkonssonsvei 350, 1852 Mysen

Espen André Uvaag 938 42 476

Gråbergveien 1, 1831 Askim

Referater fra møter i Helsekomiteen:

 • Referat fra møte i helsekomiteen, 10. Mars 2021
 • Referat fra møte i helsekomiteen, 24 Februar 2021
 • Referat fra møte i Helsekomiteen 19. Februar 2021
 • Referat fra møte i Helsekomiteen 22. januar 2021
 • Referat fra møte i helsekomiteen, 9. Desember 2020
 • Referat fra møte i Helsekomiteen 10. November 2020
 • Referat fra møte i helsekomiteen, 13 Oktober 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram