Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat fra møte i Helsekomiteen 19. Februar 2021

Til stede: Eivind Øverli Holm, Knut Olav Wille, Hilde Lorentzen og Tone E. Hagen


9/ 20-21:Webinar-serie for medlemmer

Dr. William Tyrell har sagt ja til å holde foredrag, men har ikke tid før i sommer.
I mellomtiden hører jeg med Frances Abrams og Mariellen Dentino om de har lyst til å holde et webinar rundt det praktiske med hjertetester.

Ole Frykman har sagt at han har lyst til å holde et foredrag, han ber om 3000 SEK for foredraget.

Per Jensen ville gjerne holde foredrag, men det ble litt dyrt i forhold til at det er første gang vi prøver å holde webinarer. Jeg sa at vi gjerne kontakter ham igjen når vi skal ha neste fysiske raseseminar.

Styret har bevilget 7000kr til webinar serie på de betingelsene at det inneholder minimum fire timer undervisning som er lagt opp i studieplan. Da kan man søke midler hos studieforbundet.
Vedtak
Vi takker ja til foredraget av Ole Frykmann, og Eivind tar kontakt for å finne dato som passer.
Eivind ser på mulighet for studie støtte sammen med Per Arne.

11/ 20-21: Oppdretterkonferansen

Vi må få ferdig program og sette dato, sende ut invitasjon.
Vedtak
Vi jobber videre med Programet i felles dokument frem til Onsdag, og har nytt møte for å diskutere konferansen da.

13/ 20-21: HD/AD, arv/miljø

Går det an å skille mellom nedarvet HD/AD og lidelse som kommer fra miljø? Eivind har ikke klart å finne noe som støtter at en kan se forskjell på om en lidelse skyldes arv eller miljø.
Vedtak
Tone sjekker opp dette videre med veterinærer.

14/ 20-21: RAS

RAS-Rapport, Eivind legger frem utkast.
Revidering av RAS
Vedtak
Vi har gått igjennom utkast av RAS rapport, og det blir lagt ut på gruppen for endelig godkjenning før vi sender det til styret.

15/ 20-21: Spørreundersøkelse i forhold til RAS

Eivind har kontaktet Frode Lingaas. Han sier at vi vil få lite igjen for en slik undersøkelse, siden vi har få individer i populasjonen. Han tar 15000kr for en slik undersøkelse.
Kan vi istedet bruke undersøkelser fra andre land, med en større populasjon?
Vedtak
Vi har sett på spørreundersøkelser gjort i Tyskland og England, en utfordring er at de er veldig lange. Er det bedre med en kortere undersøkelse som kan brukes jevnlig?
Eivind legger frem forslag til format på undersøkelsen. Innholdet må jobbes videre med for å få så gode svar som vi kan.
Svensk statestikk fra Agria kan hjelpe for å få en oversikt over de vanligste sykdommene. Det kan være nyttig for å forme spørreundersøkelsen så effektivt som mulig.

16/ 20-21: Referater fra møter i Helsekomiteen

Styret er positiv til dette, og minner på at det er viktig å opplyse om kilder/referanser i forhold til forskning.
Vedtak
Møter fra Helsekomiteen blir lagt ut på gruppen vår for godkjenning, før de publiseres.

17/20-21: Eventuelt

Knut Olav nevnte en praksis som ble brukt på utstilling i Frankrike, der hundene ble vurdert i forhold til aggressjon før de fikk bedømmelse. Kunne det vært noe å se på i forhold til å ikke stille ut nervøse individer?
Vedtak
Knut Olav tar kontakt med Fredric, og spør om praksisen rundt dette og erfaringer.linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram