Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Guide til valpekjøpere

Irsk Ulvehundklubb Norge har utarbeidet en enkel valpekjøperguide som nevner noen av de viktige tingene vi ber våre valpekjøpere være oppmerksom på. Guiden er selvsagt ikke komplett, men går gjennom en del minstekrav du som valpekjøper bør kunne stille til din oppdretter.

Kjøpe valp?

Ingen kan garantere at ulvehunden din ikke vil bli syk eller få helseproblemer men det er mye du som valpekjøper kan gjøre for å øke oddsene i din og valpens favør. Det begynner med ditt valg av oppdretter. Dette er en guide til hvordan du kan finne rasens dedikerte og ansvarlige oppdrettere, de som forplikter seg til å følge de etiske retningslinjene til Norsk Kennel Klub (NKK) og Irsk Ulvehundklubb Norge (IUKN).

Minstekravet

Minstekravet for at et valpekull skal kunne registreres av kennelklubben (NKK) er at begge foreldredyrene er registrert i NKK eller annet register som NKK anerkjenner, og i tillegg må begge hundene være ID-merket.

Ekstrakrav

NKK har sine etiske retningslinjer. Brudd på disse kan føre til at kullet ikke kan registreres. Oppdrettere som er medlemmer av Irsk ulvehundklubb Norge har også tilleggskrav når det gjelder helseundersøkelser.  Det er forskjellige krav mht albueleddsdysplasi (AA), hofteleddsdysplasi (HD), øyne og hjertetesting av avlsdyrene (liste over krav i bunnen av siden). Dersom den norske oppdretteren du har funnet ikke står på Irsk Ulvehundklubb Norges oppretterliste, bør du spørre hvorfor.

Registrering er viktig

Alle renrasede hunder som lever i Norge bør registreres i NKK. Selv om du ikke skal stille hunden på utstilling er NKK-registreringen et nyttig verktøy for raseklubben når vi skal prøve å forvalte og lære mest mulig om rasen, og jobbe sammen med ulvehundklubbene i utlandet.

Hvorfor er ikke hunden registrert?

Det kan være mange grunner til at foreldredyrene eller den lille valpen din ikke er registrert, og de vanligste årsakene er:

 • Foreldrene er for nært beslektet
 • Foreldrene oppfyller ikke helsekravene til rasen
 • Avlsdyrene er for unge
 • Avsdyrene er for gamle
 • Tispen hatt for mange kull
 • Foreldrene har avlsforbud av andre årsaker 

Det er viktig å vite at du ikke har en «offisiell» irsk ulvehund uten at hunden er registrert. For alt du vet kan det være en blandingshund med helt andre foreldredyr enn det du har fått oppgitt. 

Ditt ansvar også

Som valpekjøper har også DU et stort ansvar for å ikke støtte opp om dem som kun er ute etter å tjene penger, eller parer hundene sine uten å foreta viktige helsesjekker av avlsdyrene. Vet du det offisielle stamtavlenavnet på avlsdyrene kan du selv sjekke om de er testet i henhold til klubbens etiske retningslinjer. På Irish Wolfhound Database (IWDB.org) kan du taste inn navnet til hunden og selv sjekke under fanen health info om dette er gjort, og om resultatene er innenfor de anbefalte retningslinjene. Databasen er gratis og åpen for absolutt alle. Om valpen ikke er registrert når du overtar den kan det være at den rett og slett ikke kan registreres.  Oppdretter bør overlate registreringsbeviset til deg som valpekjøper når du henter valpen, hvis ikke annet er avtalt skriftlig.

Papirene skal være klar

Ved hentingen av valpen din ved tidligst 8-ukers alder skal du minimum få med følgende:

 • Skriftlig kjøpekontrakt.
 • Generell veterinærattest som gjort så nært opp mot levering som mulig, men aldri eldre enn to uker gammel.
 • Veterinærattest på at valpen er behandlet mot invollsparasitter og vaksinert etter gjeldene anbefalinger.
 • Veterinærattest på at valpen er shunt-testet. Les mer om shunt her: Shunt
 • Ved kjøp av valp og/eller inngåelse av avtale med spesielle betingelser skal du som kjøper gjøres uttrykkelig oppmerksom på betydningen av betingelsene i den skriftlige kjøpekontrakten feks avlsrett, fôrvertavtale, eierforhold etc.
 • Fôringsliste og informasjon om hvordan en irsk ulvehundvalp vokser.
 • Valpefôr av samme merket som den har fått frem til levering, for å lette overgangen til eventuelt nytt fôr.
 • Seriøse oppdrettere vil også levere en fyldig valpeperm med informasjon som er nyttig for deg som ny eier av en ulvehund. 

Spør!

 • Som valpekjøper bør du kunne forvente at oppdretteren kjenner til valpens besteforeldre og oldeforeldre og ha informasjon om hva forfedrene har dødd av. 
 • Seriøse oppdrettere har annoterte stamtavler der de har nedtegnet levealder og dødsårsak på forfedrene i en planlagt paring. Spør oppdretteren om hva de døde av og hvor gamle de ble. Du kan også selv sjekke dette i den ovennevnte databasen (iwdb.org).
 • Hvis du selv ønsker å sjekke kullets potensiale for langtlevenhet kan du gjøre dette i Irish Wolfhound Database (IWDB.org) under fanen trial mating.
 • Hvis det er manglende levealder og dødsårsaksopplysninger på forfedrene i valpens stamtavle i databasen, bør du spørre om hvorfor.

Møt foreldrene

 • Enhver valp har to foreldre. Det er de som har aller mest innflytelse på hvordan akkurat din valp blir. Hvis begge foreldrene lever hos oppdretteren bør du kunne møte begge to og danne deg et bilde av hvem de er. Ofte vil det ikke være mulig å treffe faren. Enten fordi han bor et helt annet sted, eller det er brukt inseminasjon av sperm for eksempel fra en død hund.
 • Oppdretteren må kunne fortelle om hunden og hvorfor akkurat denne hannhunden ble valgt til akkurat denne tispen.

Hvordan har hundene det?

 • Det er viktig å besøke og se hvordan oppdretteren har hund for å kunne danne seg et bilde av dennes forhold til sine dyr. 
 • Har hundene god nok plass? 
 • Får de nok stimulans? 
 • Har oppdretteren tid til hver enkelt av hundene? 
 • Hvordan er pelsen, og ser hundene ut til å ha gode liv?
 • Er hundene veltilpasset, tillitsfulle og utadvendte som en ulvehund skal være?

Hva om?

 • Hva skjer med valpen din hvis du plutselig blir syk eller familieforhold gjør det umulig å ha hunden? 
 • Seriøse oppdrettere vil normalt være der for valpen dersom livskriser inntreffer i ditt liv, og hjelpe deg og hunden til gode løsninger for alle.

Valpetåke

 • Mange har kjent på den berusende følelsen av lykke og valpetåke som gjør at vi ikke alltid tenker like klart når vi skal si ja eller nei til dette fantastiske lille dyret som snart skal bli kjempestort og fylle livene våre med innhold. 
 • Gjør jobben din i forkant for å sikre deg om at nettopp din valp får det beste utgangspunktet for et langt og lykkelig liv.
 • Lykke til!

NKKs etiske retningslinjer for avl finner du her.
IUKNs etiske retningslinjer for avl finner du her
Rasestandarden for Irsk Ulvehund finner du her.  
Klubbens avlsstrategi finner du her
Klubbens oppdrettere finner du her

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram