Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat fra møte i Helsekomiteen 10. November 2020

Til stede: Eivind Øverli Holm, Knut Olav Wille, Hilde Lorentzen og Tone E. Hagen

2/ 20-21: Screening bruksegenskaper/mentalitet

Det finnes gode spørreskjema for dette f.eks CBARQ, utfordringen er å ha gode modeller for å behandle dataene.

 • Eivind jobber videre med dette, og tar det opp når han har noe nytt å melde.

6/ 20-21: Etiske retningslinjer og respekten for disse.

 • Legge vekt på opplæring. Bevistgjøre valpekjøpere
 • Web sidene og Ulvehunden har gjort en kjempegod jobb med dette, samtidig ønsker vi at valpeformidler og oppdrettere er flinke til å informere ved henvendelser.
 • Viktig at retningslinjene er lette å finne
 • Retningslinjene er nå lette å finne. I Ulvehunden, og på websidene.

3/ 20-21: Hjertetesting

 • Mulig å tillate svenske tester?
 • Hvis testene er utført hos kardiolog, og data kan lagres i klubbens arkiver er det et fint tiltak hvis det kan føre til flere testede hunder.
 • Se på muligheter for differensiert hjertetesting. Er det f.eks mulig å bruke veterinær med etterutdanning i kardiologi som ikke er autorisert?
 • Ikke noe utdanningsnivå under Kardiolog. Ingen hjertespesialister i Norge.
 • Er det mulig å bruke en modell der vi godtar auskultasjon sammen med EKG?
 • Eivind har kontaktet Irish Wolfhound Foundation for å høre om deres forskningsprosjekt på dette.
  Konklusjonen deres er at hos Irsk Ulvehund er det en tydelig kobling mellom atrieflimmer og DCM. Over 98% vil få avdekt DCM gjennom EKG screening og ausultasjon.
  Det er selvfølgelig viktig å komplimentere med auskultasjon, og er det avvik, er veien videre en ultralyd undersøkelse. Ultralyd vil da muligens dekkes av forsikring, siden det er et sykdomsforløp.
  En EKG koster rundt 1000,- og kan gjøres på lokale klinikker, for så å sendes inn til kardiolog for avlesning.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram