Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat fra møte i helsekomiteen, 9. Desember 2020

Tilstede: Tone Elisabeth Hagen, Hilde Lorentzen, Knut Olav Wille, Eivind Holm

4/ 20-21: Helsekontakt

Styret likte forslaget, men ønsket at vi tydeliggjør Helsekontakten sin funksjon enda bedre. Det må presiseres at Helsekontakten ikke er et alternativ til veterinærbehandling, og at valpe kjøpere oppfordres til å først ta kontakt med sin oppdretter for råd og støtte.

 • Tone er i gang med å spørre om folk vil stå på listen over ressurspersoner.
 • Eivind begynner å jobbe med en beskrivelse av tjenesten

7/ 20-21: Hjertetesting i regioner

Styret spurte om vi kunne ta kontakt med kardiologene som av og til reiser til Tromsø og Bodø for å praktisere. Det hadde vært fint om vi kunne få ovesikt over når de er i Nord-Norge, slik at vi kan videreformidle til medlemmer i den regionen.

 • Knut olav tar kontakt

6/ 20-21: Etiske retningslinjer

Anonym spørreundersøkelse til oppdrettere.

 • Eivind fikk nytig tilbakemelding, og han fortsetter å jobbe med undersøkelsen.

7/20-21: Online konferanse for oppdrettere

 • Svar fra spørreundersøkelsen danner grunnlaget for program på konferansen.
  Det trengs en ordstyrer, og en plattform for å holde konferansen.

8/ 20-21: Innsamling av Shunt resultater

Hente ut gamle data fra Veterinærhøgskolen

 • Hilde har vært i kontakt med Ellen Skancke, og det ser ikke ut til at vi får ut data med det første ihvertfall. Hilde skal følge det opp, men komiteen fokuserer heller på å få på plass gode rutiner for lagring av kommende resultater.

Helsekomiteen tar ansvar for å legge inn resultater i arkivet, når det kommer på plass.

Publisering av Shunt resultater

 • Det er litt uenighet om hvor vi skal publisere resultatene
  Eivind ser mer på mulighetene.

Forskjellige referanseverdier på shunt resultater.

 • Helsekomiteen er fornøyd med metoden og referanseverdiene som brukes i dag, og ser ikke noe grunn til å endre på disse.

9/ 20-21: Online raseseminar

 • Helsekomiteen er positiv til dette, og ønsker å samarbeide med styret om organiseringen.
  Våren 2021 kan være en ypperlig tid for å ha seminar. Det vil antageligvis fremdeles være en del reise restriksjoner, og gode muligheter til å booke foredragsholdere.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram