Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat fra møte i helsekomiteen, 10. Mars 2021

Tilstede: Tone Elisabeth Hagen, Hilde Lorentzen, Knut Olav Wille, Eivind Holm

9/ 20-21: Webinar serie og opplysningsarbeid for medlemmer - Oppdatering

  • Vi har fått godkjent studieplanen vår, og vil motta tilskudd for alle deltakere som fullfører 3/4 eller mer av kursinnholdet.
  • Per Arne har sagt ja til å holde foredrag om IWDB Torsdag 8. April kl 19.00

11/ 20-21: Oppdretterkonferansen

Vedtak: Når vi sender ut Zoom link til konferansen spør vi om tilbakemelding på hvem som har tenkt å komme. Da vet vi noe om det er noen som er forsinket eller lignende på dagen for konferansen.

13/ 20-21: HD/AD, arv/miljø

Er det mulig å skille på om HD/AD diagnose skyldes arv eller miljø?

Vedtak: Tone Sjekker videre med sin veterinær.

Hilde sender en forespørsel til veterinærhøgskolen.

15/ 20-21: Spørreundersøkelse i forhold til RAS

---Utsatt---

16/ 20-21: Referater fra møter i Helsekomiteen

Vedtak: Referatene ligger til godkjenning i tre dager før de antas å være godkjent, og legges så ut på iukn.no

17/20-21: Fransk karaktertest

I Frankrike har de brukt et poeng system for å promotere hunder som f.eks har helsetester, blitt bedømt på lurecoursing, og en karaktertest for å trekke frem hunder som ikke viser aggresjon eller frykt.

Vedtak: Det vil være vanskelig å innføre en slik test uten at det er et opplegg rundt det, slik som for eksempel det poengsystemet. Det vil også være vanskelig å kvalitetssikre uten fagperson tilstede.

18/20-21: Finn annonse for å promotere klubbens oppdrettere

Hadde det vært nyttig å ha en løpende finn.no annonse koblet opp mot oppdretterlisten på iukn.no, for å promotere klubbens oppdrettere? Foreløpig har vi funnet en pris på 170 kr for 60 dager.

Vedtak: Helsekomiteen sender forslaget videre til styret.

19/20-21: Hjelpemiddel til Hjertetesting

Ved parring mer enn seks mnd etter full hjertetest er det krav om EKG og auskultasjon. Hadde det vært mulig å bruke hjelpemidler som Alive Cor (mini EKG apparat) istedenfor? Og hvordan kunne vi hatt retningslinjer for dette?

Vedtak: Knut Olav forbereder noe utdypende om Alive core til neste komitemøte.

20/20-21: Forandring av HD/AD Diagnoser

Ved flere tilfeller, der hunder har bltt røntget om igjen, har hundene endret grad. Noen endrer to grader i forhold til avlesningene. Er det mulig å få en oppklaring i hvorfor det blir slik?

Vedtak: Tone spør sin veterinær om hans erfaring med endring av diagnoser, og om det kan være nyttig å be NKK om en forklaring. Saken fortsetter på neste møte

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram