Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat fra møte i helsekomiteen, 11. november 2021

Tilstede: Knut Olav Wille, Hilde Lorentzen, Espen Uvaag og Tone Hagen (siste del av møtet).

Referent: Espen Uvaag

Sak 1: Sammensetning helsekomiteen.

  • Det har siden sist møte blitt gjort en endring i helsekomiteens sammensetning. Eivind Øverli Holm har gått ut av sitt verv i komiteen, mens Espen Uvaag har kommet til. Helsekomiteen vil gjerne takke Øverli Holm for særlig godt gjennomført arbeide og ønsker ham velkommen igjen. 

Sak 2: Fra redaksjonen.

  • Redaksjonen v/Larsen etterspør evt. saker fra Helsekomiteen til neste nummer av «Ulvehunden». Det er ingen større saker å melde fra komiteen til medlemsbladet, siden mars 2021.

Sak 3: Webinar vinter 2022.

  • Utførte webinarer vår 2021 hadde svært godt oppmøte. Komiteen ønsker å fortsette å avholde flere webinarer i 2022 og ser på ulike tema fremover. 
  • Første webinar foreslås å avholdes mot slutten av januar og da inneholde to ulike temaer: dermatologi og kiropraktikk, førstnevnte ved Kjerstin Nyaas Kjæve og sistnevnte ved Ellen Mordt. Hagen vil videre planlegge dette med overnevnte veterinærer.

Sak 4: Gjennomgang RAS

  • Helsekomiteen enes om å gå gjennom RAS ved neste møtepunkt.

Sak 5: Årshjul/Fremdriftsplan

  • Det er ønskelig å lage en fremdriftsplan for helsekomiteen for å gjøre arbeidet mer systembasert og mindre personbasert. Wille nevner at Øverli Holm hadde begynt på dette arbeidet fra tidligere. Uvaag kontakter Øverli Holm før ny fremdriftsplan påstartes. 

Sak 6: Antall personer i helsekomiteen.

  • Wille stiller spørsmål om lovverket sier noe om antall personer som kan være med i helsekomiteen. Dette da det er flere som har gitt utrykk for at de ønsker å bistå i helsekomiteens arbeid, noe som er svært positivt. Wille ser på dette til neste møte.

Sak 7: Holter-testing. 

  • Det har vært et ønske fra komiteen å se på muligheten for innkjøp og bruk av Holter-test. Hagen har vært i kontakt med Liva Vatne (leder norsk forening for veterinær kardiologi) med spørsmål om hvordan man kan benytte seg av Holter for å få valide resultater ut som kan bli avlest av kardiolog og hvordan det har fungert i andre raseklubber som har forsøkt dette. Vatne mener det ikke er gjennomførbart per i dag. 

Sak 8: Fertilitet.

  • Komiteen ønsker å sette seg inn i status ang fertilitet og kjønnsdrift. Per i dag er de eneste data vi har rundt dette teamet registreringer ført ved registrering av kull. Vi sender forespørsel til Bonna Johnsrud ved NKK for å få oversendt data. Videre vil det sendes spørsmål til NMBU ift arbeid på området. 

Sak 9: NKK’s sædbank.

  • Det stilles spørsmål om man kan forsøke å lage en åpen liste for sæd som er fryst i sædbanken. Dette med bakgrunn i at det kan være ønskelig å fange opp evt fryst sæd som ellers vil kunne bli destruert. Dette for å unngå tap av gener. Komiteen lander ikke på noe konkret rundt dette spørsmålet. 

Neste møtepunkt: 

10.12.2021. Kl: 18.00

Oppgave:Ansvar:Frist:Utført:
Svare redaksjonenUvaag15.11.21V
Spørre vet ift webinarHagen10.12.21
Lese gjennom RASAlle10.12.21
Mail fremdriftsplan Uvaag10.12.21
Antall personer i helsekomiteenWille10.12.21
Mail NMBUUvaag10.12.21
Mail NKKUvaag10.12.21
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram