Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat fra møte i helsekomiteen, 13 Oktober 2020

Tilstede: Tone Elisabeth Hagen, Hilde Lorentzen, Knut Olav Wille, Eivind Holm
Komiteen ble enige om at Eivind Holm blir møte styrer og innkaller, og at rollen som sekretær rullerer.

- Helsekomiteen er innkalt til styremøte 20 Okt 2020.
I den sammenheng ble vi enige at alle skulle gå igjennom sakene som ble sendt til det gamle styret 17. Jan 2020 slik at vi er forberedt og oppdatert til møtet.

1/ 20-2: Årsrapport RAS, status på avl og screening.

Eivind ønsker å lære seg å lage slike rapporter, og å lage et dokument som forklarer hvordan det gjøres. Dette vil være nyttig for å få en gjennomgang på hva som er gjort i løpet av året, og det er en god måte for helsekomiteen å holde seg oppdatert i forhold til RAS.

2/ 20-21: Screening bruksegenskaper/mentalitet

Punktene i RAS som går på bruksegenskaper og mentalitet mangler data.
Dette er fordi at det ikke er deltagelse på Lure Coursing, som blir våre bruksprøver, og fordi at det ikke er vanlig å mentalteste hunder som ikke skal fungere i spesielle typer arbeid.
Egenærklerings skjema fra eiere er blitt en vanlig måte å prøve å kartlegge en hunds egenskaper før en slik mentaltest. Det er funnet god korrelasjon mellom hva man ser i skjemaene og hva man ser på testene, og dette kan være en kostnadsfri måte å danne seg et inntrykk av populasjonen.
Eivind skal sjekke mer opp i dette, og finne skjema til å gå igjennom før neste møte.

3/ 20-21: Hjertetesting

Det er veldig få hunder som blir hjertetestet, dette er blant annet på grunn av de høye kostnadene forbundet med testene. 
Helsekomiteen vil undersøke metoden som nå brukes i Amerika med EKG, som potensielt kan bli billigere og dermed gjøre det mulig å få testet flere hunder.
Knut Olav tar kontakt med IWCA for å høre om deres erfaringer med å kun bruke EKG.
Hilde sjekker opp i hva som gjøres i England, og om de har gjort seg noen tanker om metoden.

4/ 20-21: Helsekontakt

Hilde foreslo at klubben skulle hatt en måte der eiere som opplever helsemessige utfordringer med hundene sine kunne ta kontakt for å få hjelp, støtte, og ikke minst erfaringer, fra andre som har opplevd det samme.
Komiteen ble enig om at det er en god ide, og at det ville være mest hensiktsmessig å ha en kontaktperson som fungerer litt på samme måte som valpeformidler.
Da kan eiere som trenger hjelp kontakte helsekontakten, som videre spør noen med god erfaring om temaet, om de vil følge opp eierene.
Tone kunne tenke seg å ta rollen som en slik kontakt.
Vi foreslår det for styret, og hører hva de tenker.

5/ 20-21:Undersøkelse på Lungebetennelse hos Irsk Ulvehund 

Komiteen ble gjort obs på at Universitetet i Helsinki er igang med ny undersøkelse på lungebetennelse hos Irsk Ulvehund. 

Eivind tar det opp med styret for å se om vi kan engasjere folk til bidra med Norske hunder i undersøkelsen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram