Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat fra møte i Helsekomiteen 22. januar 2021

Til stede: Eivind Øverli Holm, Knut Olav Wille, Hilde Lorentzen og Tone E. Hagen

10/ 20-21: Oppfølging av spørreundersøkelsen blant oppdretterne

Vi har fått inn svar fra åtte oppdrettere. Siden undersøkelsen er anonym, vet vi ikke hvem som har svart og ikke svart.
Vedtak: Eivind sender ut mail med påminnelse til oppdretterne og minner om at undersøkelsen er åpen til 15. februar.

11/ 20-21: Oppdretterkonferansen

Knut Olav foreslo Espen Engh som ordstyrer.
Vedtak: Vi ønsker Espen Engh som ordstyrer. Knut Olav spør

12/ 20-21: Publisering av Shunt-resultater

Helsekomiteen ønsker at Shunt-resultater skal være tilgjengelig for ettertiden.
Vedtak: I tillegg til å arkivere shunt-resultatene, vil helsekomiteen sende resultatene til Ulvehunden for å trykkes der.

9/ 20-21:Webinar-serie (istedenfor Online raseseminar) for medlemmer

Styret har bedt helsekomiteen sette opp en serie med webinarer rundt helseorienterte spørsmål
Eivind er i kontakt med Irish Wolfhound foundation, og prøver å få kardiologen de har brukt i forbindelse med sin studie, til å holde et foredrag.
Studien går ut på sammenhengen mellom atrieflimmer og DCM hos Irsk Ulvehund.

Eivind foreslo også Per Jensen, Professor i Etologi.
Han er en dyktig foreleser, og har et foredrag om hundens indre liv, som kan være interessant for mange.

Tone foreslo en Ole Frykman, som kan snakke om vekstproblemer hos hund.

Vedtak: Vi går videre med disse planene. Eivind holder kontakt med Irish Wolfhound Foundation og Dr. Tyrell, samt med Per Jensen og Ole Frykman.

13/ 20-21: HD/AD, arv/miljø

Går det an å skille mellom nedarvet HD/AD og lidelse som kommer fra miljø.

Vedtak: Eivind prøver å undersøke om dette frem til neste møte i helsekomiteen

14/ 20-21: RAS

Helsekomiteen begynner å se på RAS dokumentet igjen, for revidering.
Vedtak: Knut Olav tar kontakt med Per Arne for å spørre hvordan det står i forhold til arbeidet som ble gjort i fjor, og oppdatering av RAS hos NKK.

15/ 20-21: Spørreundersøkelse i forhold til RAS

For å få inn mer data om populasjonen hadde det vært nyttig med en spørreundersøkelse til hundeeierene i klubben og evt utenfor klubben.
Vedtak: Eivind begynner å se på dette.

7/ 20-21: Hjertetesting i Regioner

Liva Vatne er på Anicura Tromsø 18/2, informasjon er lagt ut på iukn.no og Facebook
Katarina Storli har ikke planlagt noen reise til Bodø på grunn av Corona virus situasjonen.

16/ 20-21: Referater fra møter i Helsekomiteen

Vi er usikre på om vi skal publisere referatene, men tenker at det kan være nyttig.

Vedtak: Eivind diskuterer med styret hva de ønsker.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram