Irsk Ulvehundklubb Norge Logo

Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Generalforsamling

Gol campingsenter eller digitalt

Lørdag 26/06-2021

10:00

Monica Jensen Seland

468 91 746

Årets generalforsamling holdes lørdag 26. juni klokken 10. Om mulig på Gol - hvis ikke digitalt.

Frist for å sende inn saker til generalforsamlingen er lørdag 22. mai. Slike forslag sendes på epost til 

Frist for å melde kandidater til valgkomiteen er lørdag 22. mai. Forslag til kandidater til styret sendes til valgkomiteen ved Knut Olav Wille på 

Følgende roller innstilles av valgkomiteen: Styreleder, to styremedlemmer, to varamedlemmer, revisor, vararevisor. Det skal også velges medlemmer til valgkomiteen.

Styret vil foreslå at styreleder velges for to år i år siden både leder og nestleder ble valgt for to år i 2020. Styret mener det er lite gunstig at både leder og nestleder er på valg samme år.

Forslag til kandidater til valgkomiteen kan sendes til  innen fristen 22. mai.Innkalling med fullstendige sakspapirer sendes ut i slutten av mai.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram