Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Oppdretter-konferanse

Zoom (digitalt)

Lørdag 20/03-2021

12

Eivind Øverli Holm

473 92 543

Helsekomiteen er takknemlig for at alle oppdrettere tilknyttet klubben har sendt inn svar på spørreundersøkelsen om etiske retningslinjer. Engasjementet varmer og helsekomiteen inviterer herved klubbens oppdrettere til konferanse for gjennomgang av resultatene fra spørreundersøkelsen, og diskusjon for å prøve å fremme forslag til revidering av retningslinjer til neste årsmøte. Ordstyrer blir Espen Engh (Jet's Greyhounds).


Konferansen blir holdt digitalt på Zoom 20. mars klokken 1200.

Alle vil motta egen e-post med zoomlink før konferansen.

Bakgrunn for konferansen
IUKN har raseforvaltningsansvar for irsk ulvehund og ønsker å gjøre det på en god og konstruktiv måte, basert på tilgjengelig forskning, samarbeid på tvers av landegrenser, og opplysningsarbeid. 

Klubbens etiske retningslinjer har vært revidert tre ganger i tidsperioden 2003-2018. Det har vært bred enighet om disse, og ved siste revidering på årsmøtet i 2018, stemte 28 for og 1 imot. Siden siste revidering i 2018 har det vært unntaket at kull oppfyller kravene i våre etiske retningslinjene:
2020: to av seks kull
2019: null av fire kull
De vanligste bruddene på retningslinjene er manglende hjerte- og/eller AD/HD tester.

Ansvaret for avlen er gitt til oppdretterne. Klubben har ikke avlsråd. Klubben har satset på opplysningsarbeid både i medlemsbladet og på hjemmesiden, i stedet for negative sanksjoner mot oppdrettere som bryter retningslinjene. I klubben har det vært en diskusjon om hva vi kan gjøre for at avlen i større grad følger disse etiske retningslinjene. Denne konferansen er derfor ment å være en arena hvor vi sammen kan drøfte og utarbeide et forslag som fremmes for årsmøtet i 2021.


Mål med konferansen
- Få frem synspunkter fra oppdrettere
- Bli enige om forslag til å revidere retningslinjer på årsmøtet 2021
- Skape større lojalitet til etiske retningslinjer

Foreløpig program for dagen:
12:00 Velkomst og introduksjon av ordstyrer, Espen Engh
12:10 Gjennomgang av del 1 i spørreundersøkelsen
12:40 Diskusjon del 1
13:10 Pause 10 min
13:20 Gjennomgang av del 2 i spørreundersøkelsen
13:50 Diskusjon del 2
14:20 Pause 10 min
14:30 Løfte frem forslag til revidering av etiske retningslinjer 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram