Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Lydigheten: Øvelser og regler

Vi håper alle er i god sving med å trene til lydighet på Spesialen. Her er øvelsene og reglene i år:

Spesialens uoffisielle lydighetskonkurranser bygger på NKKs reglement for lydighetsprøvene «Bronsemerkeprøve» og Lydighet klasse 1, men med noen spesielle tilpasninger.
Her finner du de enkelte øvelsene, og en beskrivelse av hvordan øvelsen skal utføres.
På Spesialen er det lov å rose samt vise med kroppsspråk i begge klassene. Man får også gi godbiter, men kun i nybegynnerklassen.
Bedømmelsen er ikke så streng som beskrevet under. Det viktigste er at dere har det moro, og at hunden lykkes.
Nybegynnerklasse
Øvelse 1: Visning av tenner
Koeffisient: 1
Maks poeng: 10
Kommando: Ord eller tegn for «bli».
Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling (Det vil si at den sitter inntil deg på venstre side). Dommeren stiller seg ca. fem meter fra ekvipasjen, med front mot denne, og spør om de er klare. Dommeren går så bort til ekvipasjen, føreren kommanderer hunden «bli», og dommeren skal nå kontrollere hundens bitt. Alle må prøves i denne øvelsen før eventuell videre deltagelse.
Øvelse 2: Fellesdekk 1 minutt
Koeffisient: 4
Maks poeng: 40
Kommando:
Ord eller tegn for «dekk», «bli
liggende» og «utgangsstilling».
Utførelse: Med hunden i utgangsstilling stilles ekvipasjen opp. På ordre skal føreren gi kommando for dekk og, på fornyet ordre, kommandere «bli». Føreren forlater hunden ca. 15 meter og skal synlig for hunden stå vendt mot den i ett minutt. Tiden starter når føreren står vendt mot hunden. Etter at tiden er ute beordres føreren til å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. to skritt bak hunden. På fornyet ordre stiller føreren seg inntil hunden og får ordre om å kommandere hunden i utgangsstilling.
Øvelse 3: Lineføring
Koeffisient: 2
Maks poeng: 20
Kommando: Ord eller tegn for «på plass». Tillatt fra holdt og ved forandring av gangart.
Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Linen skal holdes i førerens venstre hånd. Hunden skal føres i fritt hengende line på førerens venstre side med hodet eller skulderen på høyde med førerens venstre ben, og villig følge føreren. Øvelsen bør inneholde vanlig marsj med vendinger og holdt, sakte marsj og springmarsj uten vendinger. Hunden skal raskt og uten kommando innta utgangsstilling når føreren gjør holdt.
Øvelse 4: Fri ved foten 
Koeffisient: 3
Maks poeng: 30
Kommando: Ord eller tegn for «på plass». Tillatt fra holdt og ved forandring av gangart.
Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Hunden skal gå på førerens venstre side med hodet eller skulderen på høyde med førerens venstre ben, og villig følge føreren. Øvelsen bør inneholde vanlig marsj med vendinger og holdt, sakte marsj og springmarsj uten vendinger. Hunden skal raskt og uten kommando innta utgangsstilling når føreren gjør holdt.
Øvelse 5: Dekk fra holdt
Koeffisient: 2
Maks poeng: 20
Kommando:
Ord eller tegn for «på plass», «dekk» og «utgangsstilling».
Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre går ekvipasjen ca. 10 meter fri ved foten. På ordre, gjør føreren holdt, kommanderer hunden til å dekke, og går deretter ca. 10 meter fra den liggende hunden.
På ny ordre gjør fører helt om og holdt. Føreren får deretter ordre om å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. to skritt bak hunden. Føreren får deretter ordre om å gå inntil hunden, og på fornyet ordre kommanderer føreren hunden i utgangsstilling.
Øvelse 6: Innkalling fra sitt
Koeffisient: 2
Maks poeng: 20
Kommando:
Ord eller tegn for «bli sittende» og «på plass».
Utførelse: Øvelsen starter med hunden sittende ved førerens venstre side. På ordre kommanderer føreren hunden til å bli sittende, og på ny ordre går føreren ca. 15 meter fra hunden, og gjør helt om og holdt. Føreren får så ordre om å kalle hunden inn til utgangsstilling.
 lyd haggis lydighet-Edit
Øvelse 7: Stå under marsj
Koeffisient: 3
Maks poeng: 30
Kommando: Ord eller tegn for «på plass» og «stå»
Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre går ekvipasjen ca. 10 meter fri ved foten til anvist sted hvor føreren kommanderer hunden til å stå under marsj. Føreren fortsetter marsjen ca. 10 meter og gjør på ordre helt om og holdt. På ordre går føreren tilbake og gjør helt om og holdt ca. to skritt bak hunden. På ny ordre går føreren inntil hunden og tar denne med seg til en ca. tre meters marsj, og på ny ordre gjøres holdt.
Øvelse 8: Helhetsinntrykk
Koeffisient: 3
Maks poeng: 30
Med helhetsinntrykk menes først og fremst samarbeidet mellom hund og fører, samt hundens arbeidsvilje og arbeidsglede. Det skal tas hensyn til hund og førers opptreden under også mellom de enkelte øvelser. Det skal også tas hensyn til de forskjellige rasers temperament. Helhet skal altså bedømmes selvstendig og skal ikke nødvendigvis reflektere gjennomsnittet av de øvrige karakterer.
Anmerkning: Hvis en hund mislykkes i en øvelse, og dommeren mener at dette beror på en misforståelse, kan det tillates at ekvipasjen gjør øvelsen på nytt.
Videregående klasse
Øvelse 1: Visning av tenner 
Koeffisient: 1
Maks poeng: 10
Kommando: 
Ord eller tegn for «bli».
Utførelse: Øvelsen starter med hundene i utgangsstilling. Dommeren stiller seg ca. 5 meter fra ekvipasjene, med front mot disse, og spør om de er klare. Så går dommeren bort til den første av ekvipasjene, føreren kommanderer hunden «bli», og dommeren skal nå kontrollere hundens bitt. Alle må prøves i denne øvelsen før eventuell videre deltagelse.
Øvelse 2: Fellesdekk 2 minutter 
Koeffisient: 3
Maks poeng: 30
Kommando: Ord eller tegn for «dekk», «bli liggende» og «utgangsstilling».
Utførelse: Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene opp på en linje med passe avstand, ca. 3 meter mellom hver ekvipasje. På ordre skal førerne gi kommando for dekk, og på fornyet ordre kommandere bli. Førerne forlater hundene ca. 20 meter, og skal på ordre gjøre helt om, gjøre holdt og, synlig for hundene, stå vendt mot disse i 2 minutter. Tiden starter når førerne står vendt mot hundene. Etter at tiden er ute får førerne ordre om å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 skritt bak hundene. Førerne får deretter ordre om å gå inntil hundene, og på fornyet ordre kommanderes hundene i utgangstilling.
Øvelse 3: Fri ved foten
Koeffisient: 3
Maks poeng: 30
Kommando: Ord eller tegn for «på plass». Tillatt fra holdt og ved forandring av gangart.
Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Hunden skal gå på førerens venstre side med hodet eller skulderen på høyde med førerens venstre ben, og villig følge føreren. Øvelsen bør inneholde vanlig og sakte marsj med vendinger og holdt. Det bør også være vendinger under springmarsj. Hunden skal raskt, uten kommando, innta utgangsstilling når føreren gjør holdt.
Øvelse 4:  Dekk fra holdt 
Koeffisient: 3
Maks poeng: 30
Kommando: 
Ord eller tegn for «på plass», «dekk» og «utgangsstilling».
Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre går ekvipasjen ca. 10 meter fri ved foten. På ordre, gjør føreren holdt, kommanderer hunden til å dekke, og går deretter ca. 10 meter fra den liggende hunden. Føreren får deretter ordre om å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. Føreren får deretter ordre om å gå inntil hunden, og på fornyet ordre kommanderer føreren hunden i utgangsstilling.
Øvelse 5: Innkalling fra sitt
Koeffisient: 2
Maks poeng: 20
Kommando: 
Ord eller tegn for «bli sittende» og «på plass».
Utførelse: Øvelsen starter med hunden sittende ved førerens venstre side. På ordre kommanderer føreren hunden til å bli sittende. På ny ordre går føreren ca. 15 meter fra hunden og gjør helt om og holdt. Føreren får så ordre om å kalle inn hunden til utgangsstilling.
Øvelse 6: Stå under marsj 
Koeffisient: 2
Maks poeng: 20
Kommando: 
Ord eller tegn for «på plass» og «stå».
Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre går ekvipasjen ca. 10 meter fri ved foten til anvist sted hvor føreren kommanderer hunden til å stå under marsj. Føreren fortsetter marsjen ca. 10 meter og gjør på ordre helt om og holdt. På ordre går føreren tilbake og gjør helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. På ny ordre går føreren inntil hunden og tar denne med seg til en ca. 3 meters marsj, og på ny ordre gjøres holdt.
Øvelse 7: 
Kontroll over hunden på avstand
Koeffisient: 3
Maks poeng: 30
Kommando: Ord eller tegn for «bli» og «utgangsstilling». Ord og/eller tegn for «sitt» og «dekk» på avstand.
Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre kommanderer føreren hunden til å bli og går til anvist plass ca. 2 meter fra hunden. Fører blir anvist når stillingsforandringer skal skje. Hunden skal forandre stilling 3 ganger, og hver av stillingene holdes i ca. 3 sekunder. Siste stilling skal være dekk. Føreren får deretter ordre om å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. Føreren får så ordre om å gå inntil hunden. På ny ordre kommanderes hunden i utgangsstilling.
Øvelse 8: Helhetsinntrykk 
Koeffisient: 3
Maks poeng: 30
Med helhetsinntrykk menes først og fremst samarbeidet mellom hund og fører, samt hundens arbeidsvilje og arbeidsglede gjennom samtlige av konkurransens øvelser. Det skal tas hensyn til hund og førers opptreden under og mellom de enkelte øvelser. Det skal også tas hensyn til de forskjellige rasers temperament. Helhet skal altså bedømmes selvstendig og skal ikke nødvendigvis reflektere gjennomsnittet av de øvrige karakterer.
Anmerkning: 
Hvis en hund mislykkes i en øvelse, og dommeren mener at dette beror på en misforståelse, kan det tillates at ekvipasjen gjør øvelsen på nytt.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram