Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 17/6-1995

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORSK ULVEHUNDKLUBB 17.06.1995

møtet fant sted på Gol Campingsenter, i forbindelse med Championatutstillingen 1995.

 1. Innkalling og dagsorden ble godkjent.
 2. Valg av ordstyrer, referenter og møtevitner.

Marit Wad Nilsen ble valgt til ordstyrer.

Referenter: Anne Grethe Finborude Jensen og Monica A. Deildok.

Møtevitner: Knut Olav Wille og Atle Fylling.

 1. Årsmelding 1994/95.

Årsmeldingen fra styret ble fremlagt og godkjent. Årsmeldinger fra regionene Østland Nord, Østland Sør og Hordaland ble lest opp og godkjent.

Årsmeldinger fra Vestfold, Trøndelag og Rogaland manglet, og styret uttrykte bekymrig for den lave aktiviteten i disse regionene.

Årsmeldinger fra valpeformidlerene ble lagt frem og godkjent. Årsmelding fra Felles utstillingskomite gruppe 10 ble fremlagt og godkjent. På oppfordring fra salen orienterte Berit Helleberg kort om komiteens virksomhet.

 1. Regnskap 1994/95.

Klubbens reviderte regnskap for 1994/95 ble lagt frem og godkjent. Årsmøtet fattet følgende vedtak etter innstilling fra styret:

 • Varelager bestående av forskjellige effekter, beregnet på klubbens medlemmer, gis en verdi stor kr. 0,- null kroner.
 1. Innkomne forslag.

Ingen forslag var innkommet innen fristens utløp.

Følgende valg ble foretatt:

Redaktør:                              Sjur Giljane

Kasserer:                               Ursula Evje

Sekretær:                               Monica Alida Deildok

Styremedlem:                        Marte Hinna Opedal

Varamedlem:                         Steinar Arstad

Revisor:                                Wenche Bergstad

Valgkomité:       Snorre Fjelldal, Ingrid Danielsen og Lene Marie Kopperud

 • Kjell Harald Endresen tok opp problemet med at så store deler av styret skiftes ut samtidig, og mente at man må komme inn i en rullering hvor formann og nestformann ikke går av samme år.
 • Odd Myhre mente utsendingen av ”Ulvehunden” tok for lang tid, og foreslo at bladet skulle sendes ut som B-post istedet for C-post.
 • Astrid Arstad kom med Ønske om at dato for Championatutstillingen 1997 skulle fastlegges. To alternativer ble foreslått:
 1. 13 - 15 juni 1997
 2. 20 - 22 juni 1997

Begge disse alternativene vil bli vurdert.

Knut Olav Wille                Atle Fylling

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram