Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 1993

REFERAT FRA ÅRSMØTET I NORSK ULVEHUNDKLUBB 1993.

1. Ingen anmerkninger til innkalling og dagsorden.

2. Svein Ruderaas ble oppnevnt som ordstyrer. Referenter: Thor-Egil Haga og Lene-Marie Kopperud. Møtevitner: Marte Hinna Opedal og May-Britt Tomten.

3. Gjennomgåelse av årsmelding fra styret.

Ingen kommentarer.

 • Berit Helleberg orienterte om helseseminar.
 • Seminaret Del I holdes 02.10.93 i auditoriet ved NVH. Forelesere: Ellen Skancke og Jorunn Grøndalen. Deltageravgift kr. 100,- inkl. servering.
 • Helseseminar Del II avholdes mars/april 1994.
 • Ordstyrer leste opp års rapportene fra regionene.
 • Rapport fra region Hordaland var ikke kommet inn i tide, og vedlegges. (Se ”Regionsnytt” - Red. adm.).
 • Gjennomgåelse av halvårsrapporter fra
 • Gjennomgåelse av årsmelding for OSO med utfyllende kommentarer fra Gunn Marit Myhre.

4. Ordstyrer leste rapport fra Hjertekomiteen.

Hjertekomiteen opphører, og oppsparte midler nyttes til generelt helsearbeid.

5. Kasserer Erik Hågensen redegjorde for regnskapet.

 • Styret arbeider med å etablere budsjettrutiner fra høsten 1993.
 • Spørsmål vedrørende revisjon av regnskapet.

Hågensen opplyste at vi ikke trengte ekstern revisor. Petter Løken er revisor fra 1993.

6. Championat-utstilling 1994 og 1995.

 • 1994: Fastsatt dato og sted vedtatt.
 • 1995: Alt. 1 - og 25. juni (med forbehold). Styret får fullmakt til å eventuelt forandre til en annen helg i juni. Skal fastsettes ved neste årsmøte.
 • Dommere: Vedtatt å benytte tidligere brukte dommere. Dommerkomite er Odd Myhre og Thor-Egil

7. Valg av nytt styre.

Opplesing av forslag til nytt styre og ny valgkomité. Valgkomiteens forslag vedtatt ved akklamasjon.

8. Medlemsavgift - orientering om økning.

Forslag fra Frode Sørum om kr. 250,- for hovedmedlem og kr. 50,­for familiemedlem vedtatt.

9. Eventuelt.

 • Region Rogaland er opprettet med Frode Sørum som kontaktperson.
 • Behovet for økte sponsorinntekter og annonseinntekter er tilstede. Styret ber om forslag til 2 personer som kan jobbe med dette.
 • Det har vært navneforvirring for regionen i Bergens-området. Regionen vil fra nå av bli hetende Region Hordaland.
 • Odd Myhre takket det avgående styret for innsatsen.
 • Formann Knut Olav Wille avsluttet årsmøtet.

Thor Egil Haga (sign.)       Lene-Marie Kopperud (sign)

Referent                            Referent

Matre Hinna Opedal (sign.)         May Britt Tomten (sign.)

Møtevitne                                    Møtevitne

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram