Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 2/8-1980

Saksliste:

  1. Årsberetning 1979-80
  2. Regnskap 1979-80
  3. NUKs utstilling 1981. Tid/sted/dommer
  4. Innsendte saker
  5. Forslag fra styret om forhøyelse av kontingent.
  6. Valg av:
  • formann,
  • 2 styremedlemmer
  • revisorer
  • valgkomité

Frammøtte: 43 stemmeberettigede.

Punkt 1.

Møtet ble ledet av formannen som startet opp med å lese årsberetningen (følger vedlagt). Ingen hadde noen spørsmål vedrørende denne.

Punkt 2. Regnskapet 1979-80.

Da kassereren dessverre ikke kunne være tilstede på årsmøtet ble resultatkonto pr. 31.12.79 gjennomlest av sekretær. (følger vedlagt). De spørsmål som dukket opp under dette punkt utsettes til et senere tidspunkt.

Punkt 3. Utstillingen 1981.

Som utstillingssted mente styret at Hamar egnet seg bra.

Derfor ble Hamar foreslått som utstillingssted også neste år.

Vedtatt.

Det ble fra noen av medlemmene hevdet at dagen utstillingen falt på, var upassende.

De ville ha dagen flyttet tilbake til lørdag.

Avgjort ved avstemning at utstillings dagen fortsatt blir på søndag.

Det ble også foreslått å avholde utstillingen en uke tidligere.

Dette ble diskutert og man kom fram til enighet om å vedta forslaget.

Forslag ble fremmet ang. Lydighetsprøve sammen med utstillingen.

Forslaget vedtatt.

Neste års dommer:

Forslag:           R. Jenkins, Sheelagh Seale, Mrs. Major.

Det ble etter endel diskusjon besluttet å innby Ruth Jenkins pri­mært som dommer 1981.

Punkt 4. Innsendte saker.

Det forelå ingen innsendte saker.

Punkt 5.

Forslag om forhøyelse av kontingenten fra kr 70,- til kr 100,- og uforandret for familiemedlemmer. Vedtatt.

Punkt 6. Valg.

Formann: Odd Myhre (gjenvalgt)

Nestformann:

Forslag:           Søren Olsen og Torgeir Sæther.

Resultat:         Torgeir Sæther (ny)

2 styremedlemmer:

Forslag:           Søren Olsen, Lars Rivenæs, Tina Hillkirk, Anne Gunn Johansen

Resultat:         Lars Rivenæs (ny)

Søren Olsen (ny)

Revisorer:

Forslag:           Jan Abrahamsen og Torkil Ramberg Vedtatt.

Valgkomité:

Forslag:           Paul Vollen (formann)

Tina Hillkirk og Ingun Opedal.

Vedtatt .

Forslag om nytt medlem av red. komiteen: Mariann Simonsen, Vedtatt

Flere av valgene ble foretatt ved skriftlig votering.

Sekretæren.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram