Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 23/6-2001

Referat fra årsmøte i Irsk Ulvehundklubb Norge 2001

Tidspunkt: Lørdag 23. juni 2001
Sted: Herad Skule, Gol

Sak 1:

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent uten anmerkninger.

Sak 2:

Valg av ordstyrer. referenter og møtevitner

Ordstyrer:      Vibeke Veiby

Referenter:      Elisabeth Z. Fylling og Kristin Myrene

Møtevitner:    Kjersti Bakke og Mirjam Vingmark Songedal

Tellekorps:     Gerard McCabe og Ole Gunnar Hagebø

Sak3:

Styrets årsberetning for 2000-2001. samt årsmeldinger fra regioner og komiteer

Styrets årsberetning ble lest opp. Ingen anmerkninger, årsberetningen godkjent.

Årsberetning fra Helsekomiteen ble lest opp. Godkjent.

Årsmelding region Østland Sør lest opp. Godkjent.

Årsmelding region Hordaland lest opp. Godkjent.

Årsmelding region Rogaland lest opp. Godkjent.

Årsmelding region Trøndelag lest opp. Godkjent.

Årsmelding region Vestfold lest opp. Godkjent.

Aktiviteter region Østland Nord redegjort for av Odd Myhre.

Årsberetning fra Valpeformidler lest opp. Godkjent.

Sak 4:

Klubbens reviderte regnskap for 2000, samt revisjonsberetning

Regnskap, balanse og revisjonsberetning gjennomgått av kasserer, Arild Tjølsen.

Det ble redegjort for de reelle resultater ifm. championatutstillingen i 2000.

Godkjent uten anmerkninger.

Sak 5:

Innkomne forslag

5.1    Loddinntekter                                                                         Forslag vedtatt
5.2    Lovendring                                                                              Forslag vedtatt
5.3    “Utstillingskomiteen”                                                             Forslag vedtatt
5.4    Sted “Spesialen”                                                                     Forslag ikke vedtatt
5.5.   Lovendring
Forslag fra region Hordaland frafalt.
Forslag fra Tore Nilsen opprettholdt.                                    Forslag ikke vedtatt

5.6    Lovendring                                                                              Forslag ikke vedtatt

5.7    Lovendring                                                                              Forslag vedtatt

5.8    Lovendring                                                                              Forslag vedtatt

5.9    Lovendring                                                                              Forslag vedtatt

Sak6:

Valg

Leder:

Atle Fylling                                                                                64 stemmer

Knut Olav Wille                                                                         58 stemmer

1 stemte blank

Resultat: Atle Fylling                                                                 1 år

Nestleder:

Ingunn Hinna trakk sitt kandidatur som følge av resultatet på valg av leder.

Atle Fylling fremmet forslag om Odd Myhre som nestleder.

Odd Myhre:   46 stemmer for, 16 stemmer mot, 23 stemmer blankt.

Resultat: Odd Myhre                                                                2 år

Sekretær:

Therese Betten Olsen var eneste kandidat.

Stemmetall:     50 stemmer for, 0 stemmer mot, 27 stemmer blankt.

Resultat: Therese Betten Olsen                                                2 år

Redaktør:

Øystein Kristiansen var eneste kandidat.

Stemmetall:     65 stemmer for, 0 stemmer mot, 18 stemmer blankt.

Resultat: Øystein Kristiansen                                                   2 år

Styremedlemmer:

3 kandidater, Gunda Olden, Astrid Arstad og Liv Norun Østheim stilte til valg

Stemmetall:                   Liv Norun Østheim     84 stemmer           Valgt for 2 år
Astrid Arstad              79 stemmer           Valgt for 1 år
Gunda Olden              48 stemmer

Varamedlemmer:

2 kandidater, Gunda Olden og Tonje Oulie ble begge valgt for 2 år

Valgkomité:

Som valgkomité ble avgående styremedlemmer valgt.

Disse er:                      Vibeke Veiby

Knut Olav Wille

Anne Mette Mikkelsen

Sak 7:

Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram