Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 23/6-2012

Referat fra generalforsamling
Irsk Ulvehundklubb Norge 23.06.12

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Godkjent med en bemerkning. Bemerkning: Valgkomiteen hadde ikke skrevet hvem som var på valg til styre.

Sak 2: Valg av ordstyrer, 2 referenter,

2 møtevitner og 2 personer til tellekorps. Ordstyrer: Øivind Berg Larsen, 2 referenter: Hege Matre Larsen og Malene Haddeland Blikra, 2 møtevitner: Per Arne Flatberg og Monica Hansen,

2 personer som tellekorps: Hege Matre Larsen og Malene Haddeland Blikra

Sak 3: Styrets årsberetning for 2011-2012, samt årsmeldinger fra regioner og komiteer. Årsberetningen ble lest av Bjørgulf Bergseth. Endringer i styresammensetninger: Valgt leder for 2011-2012 trakk seg, Tone Elisabeth Hagen rykket dermed opp som leder. Bjørgulf Bergseth rykker opp som ordinært styremedlem pga. styret var undertallig.

Sak 4: Regnskap og budsjett: Beretningen fra revisor ble lest av revisoren selv, Øivind Berg Larsen. Generalforsamlingen godkjente regnskapet og budsjett.

Kommentar: Sette av mer penger til helsearbeid. Mer inntekter på annonser i blad og på hjemmeside.

Sak 5: Innkommende forslag: Ingen forslag.

Endringer fra regionen:

Region Nord: Det er blitt flere ulvehunder i Nord, men ingen aktivitet ettersom ansvarlig ikke har medlemslister.

Endringer i forhold til klubbens hjemmeside: Det ble offentliggjort at Øystein Kristiansen skal lage ny hjemmeside for klubben, med .no adresse .

Endringer i årsrapport fra valpeformidler: Det er 4 interesserte i valp i stedet for 2. Valpeformidler er også interessert i å få info om hunder som kan settes på for.

Sak 6: Valg: Det var ingen andre forslag enn Tone Elisabeth Hagen som leder.

Valg på leder: Tone Elisabeth Hagen (et år) Valgt ved akklamasjon.

Valg av styremedlem:

Therese Haugen (ikke på valg) Karl Hallvard Beck og Arne Johan Aastveidt ble valgt inn i styret med avstemning. Monica Fornebo Eliassen og Bjørgulf Bergseth fikk 19 stemmer hver og vi måtte ha ny avstemning. Her vant Monica med 18 stemmer over Bjørgulf sine 15.

Valg på varamedlemmer:

Per Arne Flatberg og Eva Grimstad ble foreslått og valgt ved akklamasjon.

Valg på revisor:

Øivind Berg Larsen ble valgt som revisor ved akklamasjon, med Gunn Marit Myhre som vara.

Styret takket alle aktive medlemmer for en god innsats for klubben!

Valgkomite: Odd Myhre, Kjell Forså og Ingun Hinna, valgt ved akklamasjon.

Sak 7: Eventuelt: Det ble tatt opp at man burde skaffe reklame og sponsorer til bladet og hjemmesiden.

Det blir også oppfordret til at alle skal komme med tanker og ønske for hva de vil klubben skal gjøre og jobbe med. Det ønskes også at referat fra årsmøtet blir lagt på nett, og i ulvehund bladet.

Det ønskes også at det skal lages en egen helsekomite, hvor det skal foreslås og anbefales, ikke komme med lover. Forslag til medlemmer i helsekomiteen: Gunn Marit Myhre, Monica Fornebo Eliassen og Knut Olav Wille.

Hvorfor har vi lover i klubben som ikke blir fulgt? Det ønskes også at lovene til klubben blir sett gjennom. De treng en revurdering.

Det bør også skaffes en egen webmaster til hjemmesida som kan få den opp å gå. Innlegg blir sendt inn til sida, men blir ikke lagt ut.

Bilde fra de fleste utstillinger, hvert fall BIR og BIM ønskes i bladet. Møtevitner : Monica Hansen, Per Arne Flatberg

Gol 23.06.12

Malene H. Blikra

Hege M. Larsen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram