Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 25/6-2016

Referat Generalforsamling Irsk Ulvehundklubb Norge Lørdag 25. juni 2016

Gol Campingsenter - Kroen 29 stemmeberettigede møtt

Sak 1: Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, godkjenne forhåndsstemmer ved personvalg,innkalling og dagsorden,samt å gi observatører rett tilå være til stede.

1 forhåndstemme

Innkallingen og dagsorden godkjent

Sak 2:Oppnevne møteleder,referent(er), tellekorps og 2 representanter tilå undertegne protokollen fra møte

Møteleder - Øyvind Berg Larsen Referent - Signe Korsøen Tofting Undertegne protokoll - Eva Matre Undertegne protokoll - Linda Vabø Tellekorps - Sverre M. Blikra Tellekorps - Malene Haddeland

Sak  3:Behandle årsberetningen

Region Østland Nord har har ettersendt årsmelding og den ble lest opp på generalforsamlingen.

Årsmøte ønsker å gi en stor takk til alle som har gjort en innsats i de forskjellige regionene det siste året.

Årsberetning godkjent

Sak 4: Godkjenne regnskap med revisors beretning

Årsmøte godkjente regnskapet.

Sak 5: Godkjenne budsjett for neste år

Revidert budsjett  2016 og budsjett  2017 godkjent.

Sak 6: Behandle aktivitetsplan for neste årsperiode

Aktivitetsplan vedtatt

Sak 7: Fastsette kontingent for 2017

Årsmøtet vedtar at kontingent blir uforandret. 320 kroner for ordinære medlemmer og 60 kroner for familiemedlemmer.

Sak 8: Valg

8a: Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens  innstillling:

Styremedlem - Heidi Kristin Vaslestad Winjum (Ny, 2 år) Styremedlem - Lene Tidemansen Bergsvåg (Ny,2 år)

Leder Per Arne Flatberg og styremedlemmer Sverre M. Blikra og Malene Haddeland er ikke på valg. Heidi Kristin Vaslestad Winjum og Lene Tidemansen Bergsvåg ble valgt ved akklamasjon.

8b: Valg av varamedlemmer

Valgkomiteens forslag:

1. vara: Eugen Hanssen (Ny, 1år), valgt ved akklamasjon.

2. vara: Aud-Ingrid Fure (Ny, 1år), valgt ved akklamasjon.

8c: Valg av revisor og vararevisor

Revisor: Øyvind Berg Larsen, valgt ved akklamasjon. Vararevisor: Gunn Marit Myhre, valgt ved akklamasjon.

8d: Valg av valgkomite

Styrets forslag:

Ingun Hinna (Ikke på valg, 1år)
Knut Olav Wille (Gjenvalg, 2 år)
Kristin Myrene (Gjenvalg, 2 år)
Chriss Tina Haddeland (Ikke på valg, 1år)

Varamedlem: Marie Nygård (Gjenvalg, 1år)

Valgkomiteen ble valgt ved akklamasjon.

Tofting 28.06.16

Signe Korsøen Tofting (Referent)

Eva Matre

Linda Vabø

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram