Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 25/7-1981

Saksliste:

  1. Årsmelding 1980
  2. Regnskap 1980
  3. Innkomne saker
  4. Eventuelt
  5. Valg av formann, sekretær, kasserer, redaktør, redaksjons­komite, revisorer og valgkomité.

Frammøtte:     43 personer.

Referent:         Irene Sørum.

Møtevitner: Helle Bergan og Torbjørn Opedal.

Punkt 1.

Årsmeldingen ble lest opp av formannen.

Ingen kommentarer.

Punkt 2.

Regnskapet ble gjennomgått av kassereren.

Ingen kommentarer.

Punkt 3.

Neste års utstilling blir 1.08.82 på Domkirkeodden, Hamar, med årsmøte 31.07.82.

Stedet for årsmøtet avgjøres av det nye styret.

Forslag til dommer:

  1. Frankie Shaw, England,
  2. Elizabeth Murphy, Irland.

Det kom fram forslag om å invitere nordiske dommere istedet, og det ble en del diskusjon bl.a. om Økonomi og om spesialdommere kontra all­round-dommere. Forslag ble fremmet om å ha en nordisk dommer og en engelsk/irsk dommer samtidig. Dette faller bort etter NKK's regler.

Det ble vedtatt met 1 stemme å invitere Frankie Shaw som dommer i 1982.

Punkt 4.

Invitasjon er kommet fra Norsk Whippet, Russisk og Afghansk Myndeklubb om å samarbeide om en utstilling. Generalforsamlingen ser positivt på forslaget, som skal behandles av det nye styret.

Torkel Ramberg og Jan Abrahamsen har revidert regnskapet.

Klubben går med ganske bra overskudd.

Egenkapitalen er på ca. 13 000 kroner, men driftsresultatet ville vært bedre hvis klubben kunne få utestående annonsepenger raskere inn.

Kassabeholdningen er for liten pga. altfor stort varelager. Salget må Økes for å unngå rentetap.

Forslag om å slå sammen regionene Østfold, Vestfold, og Oslo/Østlandet til en region. Lovendring foreslås av generalforsamlingen.

Punkt 5. Valg.

Formann:        Odd Myhre (gjenvalg.)

Sekretær:        Anne Kjønaas (ny)

Kasserer:        Britt Huse Lie (ny)

Redaktør:        Torbjørn Opedal (ny)

Redaksjonskomité:

Thor-Egil Haga (ny) og Trygve Skaar (ny) Mariann Simonsen fortsetter i redaksjonen.

Revisorer:

Torkel Ramberg (gjenv.) og Jan Abrahamsen (gjenvalg.)

Valgkomité:

Paul Vollen, formann (gjenvalg.)

Pina Hillkirk (gjenvalg.)

Ingun Hinna Opedal (gjenvalg.)

Sekretæren.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram