Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 31/7-1982

Til behandling forelå:

  1. Årsberetning 1981/82
  2. Regnskap 1981
  3. Neste års utstilling, sted/tid/dommer
  4. Innkomne saker
  5. Valg

Frammøtte: 29 stemmeberettigede

Møteleder: Jan Abrahamsen

Møtereferent: Anne Kjønaas

Møtevitner: Pia Pedersen, Vebjørn Kjønaas.

  1. Møtelederen leste opp årsberetningen.

Ingen kommentarer.

  1. Møtelederen redegjorde for regnskapet.

Ingen kommentarer.

  1. Neste års utstilling.

Forslag innkommet om å flytte datoen for NUKs utstilling til enten 19/6-83 eller 28/8-83. Dette ble diskutert frem og tilbake og det ble klart at generalforsamlingen gikk inn for enten 31/7 eller 28/8. Ved avstemning stemte 14 for den 31/7 og 6 stemte for den 28/8. 9 stemte blankt.

Sted blir som før Domkirkeodden på Hamar.

Dommer: Generalforsamlingen kom med følgende forslag:

Ivan Swedrup, Hans Lethinen, Mrs. Marjorie Saunders, Mrs. Eliza­beth Murphy, Mrs. Ruth Jenkins. Det ble overlatt til styret å ta avgjørelsen.

  1. Innkomne forslag

1) Forslag om å stryke lydighetsprøve fra programmet på NUKs årlige utstil­ling.

2) Forslag om å avvikle et uoffisielt klubbmesterskap i lydighet kl.1, kun åpent for Irsk ulvehund.

3) Forslag om å beholde lydighetsprøvene som de er i dag.

Saken ble diskutert og det ble påpekt at styret bør inspirere til større deltagelse av ulvehunder i lydighetsprøver.

Avstemning:

Forslag 1)       fikk 1 stemme

Forslag 2)       "         12 stemmer

Forslag 3)       "         12 stemmer

Blanke                       4 stemmer

Det ble stemt om igjen over forslag 2) og 3).

Resultat:

Forslag 2) fikk 15 stemmer,

Forslag 3) fikk 14 stemmer.

Det må her legges vekt på at generalforsamlingen er delt på midten.

Flertallet for klubbmesterskapet er meget knapt, og saken bør tas opp igjen på neste generalforsamling.

  1. Valg

Følgende var på valg:

Formann:        Odd Myhre (gjenvalgt)

Nestformann:             Søren Olsen (ny)

2 styremedlemmer.

Forslag:           Lars Rivenæs, Marit Deildok og Torkel Ramberg.

Resultat:

Lars Rivenæs:            25 stemmer (gjenvalgt.)

Marit Deildok           20 stemmer ( ny)

Torkel Ramberg 13 stemmer

Revisorer:

Jan Abrahamsen (gjenvalgt.)

Torkel Ramberg (gjenvalgt.)

Valgkomite:

Anne Gunn Johansen (ny)

Barbro Fettersen (ny)

Torkel Ramberg (ny)

Kontaktperson utlandet:

Grethe Karin Hoviosen (ny)

Valget av styremedlemmer var skriftlig

Sekretæren.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram