Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat fra styremøte 10/12-2012

Styremøte i Irsk Ulvehundklubb Norge

mandag 10. desember 2012

Sted: Skype

Til stede: Therese, Monica, Eva, Arne Johan, Halvard og Per Arne (referent)

Sak 72/12: Mailutveksling mellom webmaster og valpeformidler, samt mellom webmaster og medlem i klubben.

Den innsendte dokumentasjonen ble gjennomgått, og styret forsøkte å finne ut hva som har skjedd i sakens anledning. Styret kan ikke se annet enn at valpekullene er blitt fjernet ved en misforståelse.

Styret reagerer på språkbruken i henvendelsene fra medlem i klubben, og sender et svarbrev der vi forklarer at hendelsen beror på en misforståelse, og gjør vedkommende oppmerksom på at språkbruk og insinuasjoner i epost-utvekslingen. Per Arne skriver forslag til brev og sender til styret for godkjenning før utsendelse.

All annonsering av valpeformidling går gjennom valpeformidler, som er den webmaster forholder seg til i slike saker. Therese informerer webmaster og valpeformidler om dette.

I forlengelsen av diskusjonen dukket det også opp uklarhet om retningslinjer for valpeformidling og avlsarbeid, samt at websiden muligens trenger en redaktør som har det "faglige ansvaret" for sidene. Disse to sakene tas opp på neste ordinære styremøte.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram