Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat fra styremøte 24/11-2012

@iukn.no

Styremøte i Irsk Ulvehundklubb Norge

lørdag 24. november 2012

Sted: Dogs 4 All på Lillestrøm

Til stede: Therese, Monica, Tone, Eva og Per Arne (referent)

Oppfølging Sak 57/12: Konstituering. Per Arne konstitueres som sekretær

Sak 66/12: Godkjenning av referat. Referat fra forrige styremøte ikke sendt ut. Godkjennes på mail i etterkant.

Sak 67/12: Organisasjonskurs. Tone og Therese orienterte kort om organisasjonskurset de har vært på. Det opplevdes som veldig nyttig, og resten av styret oppfordres til å delta på tilsvarende kurs.

Sak 68/12: Ny lovmal. Per Arne har overført lovene til ny lovmal og sendt ut til styret for gjennomgang. Lovene må opp til behandling på generalforsamlingen. Styret tar en grundig og fullstendig gjennomgang av lovforslaget på styremøtet der generalforsamlingen forberedes.

Sak 69/12: Hjemmesiden. Vi fortsetter med eksisterende side og med Eirik Sikveland som webmaster. Det er en forutsetning at Øystein Kristiansen og Styret får passord til administrasjon av siden.

Vi bytter til domenet iukn.no og etablerer også e-postadresser der: , og ulvehundeniukn.no. Per Arne kontakter Eirik Sikveland om dette og overgangen.

Styret ønsker å påskjønne Eirik Sikveland for jobben han gjør med sidene gjennom å gi ham en jakke. Tone ordner dette.

Vi har fått tillatelse til å bruke innholdet fra siden til den nå nedlagte Irsk Ulvehundklubb Danmark. Per Arne koordinerer arbeidet med å oversette, bearbeide og legge inn innhold fra disse sidene. Arbeidet gjøres over tid.

Sak 70/12: EIWC i Norge 2018? Vi har blitt spurt om å søke om å arrangere EIWC i 2018. Styret er positive til forespørselen og ønsker å søke. Tone avklarer søknadsfrist med Knut Olav Wille. Vi trenger å sette ned en komite for å ta ansvar for arrangementet. Styret ønsker at Øivind Berg Larsen og Arne Johan Aastvedt danner komiteen til å begynne med. Deres mandat vil være å finne et passende sted for dette og utarbeide søknadsforslag som tas til generalforsamlingen. Per Arne inviterer disse.

Sak 71/12: Eventuelt

Annonseinntekter fra Ulvehunden. Per Arne sjekker om annonser er fakturert for 2011 og 2012, og sørger for at redaksjonen fakturerer utesteående for de to årene.

Hjertetesting på Spesialen. Knut Olav Wille har bedt om pris og mulighet til å gjennomføre hjertetesting under Spesialen fra eksperter på området i Sverige og Danmark. Vi tar en beslutning på dette når tilbud foreligger.

Vårt æresmedlem Berit Helleberg er gått bort. Monica ber Odd Myhre skrive et minneord for publisering i Ulvehunden. Minneordet må være redaksjonen i hende senest 30. november for å komme på trykk i bladet som kommer ut i år. Eva prøver å ordne bilde og sender videre til redaksjonen.

Vi har fått henvendelse fra NKK om endringer i standarden for Irsk Ulvehund:

Vi har blitt gjort oppmerksomme på at noen ord vedr farge mangler i den norske oversettelsen for irsk ulvehund; - "samt alle farger godkjent for skotsk hjortehund" Dette er nå satt inn, og for at det skal være enklere å finne fram, har fargene godkjent for skotsk hjortehund tatt med i parentes, slik at man slipper lete i to standarder for å finne de godkjente fargene. I tillegg har vi satt inn bruk og historikk, noe vi vil gjøre for hver standard etter hvert som vi får inn endringer. Dersom klubben har noen kommentar, vil vi sette pris på at de kommer i god tid før vårt neste møte 18.desember.

Tone går gjennom endringene. Dersom disse er OK melder vi tilbake at vi ikke har noen innsigelser. (Jeg har vært inne og sjekket standarden: http://iukn.no/wp-content/uploads/2012/02/Irsk-ulvehund-FCI-160.pdf Her står det som nevnt ikke noe om "samt alle farger godkjent for skotsk hjortehund". Henvendelsen gjelder derfor en tilpasning til internasjonal standard. Standarden som nå ligger ute hos NKK er fra 2003. Jeg foreslår at vi ber om å få tilsendt forslag til oppdatert rasestandard fra NKK for vurdering fra vår side og at Tone tar ansvaret for dette)

Rasespesifikke avlsstrategier og avlsråd (Oppfølging sak 61/12 og 62/12). Vi er pålagt å levere en rasespesifikk avlsstrategi til NKK innen 1.1.2014. Det ble diskutert å overlate til valgkomiteen å innstille til et avlsråd. Ved senere sjekk av henvendelsen fra NKK, blir dette kanskje noe sent. Vi kan kanskje også aktivere helsekomiteen som ble foreslått av årsmøtet til å sette i gang arbeidet? Referenten anbefaler dette som sak på neste styremøte igjen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram