Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 3/5 2022

Til stede: Eva, Per Arne, Monica, Eivind

Forfall: Eivind

Ikke møtt: Epsen

Sak 50-21/22: Budsjett 2022 og 2023

Styret gikk gjennom prinsipper for revidert budsjett for 2022 og 2023. Økonomien er god, og tillater noen justeringer i budsjettet. Det budsjetteres ikke med overskudd på Spesialen. Vi innfører tilskudd til regionene for å stimulere til aktivitet i regionene. Vi øker tilskudd til hjertetesting til 15.000 og setter av 35.000 til subsidiering av seminaret.

Per Arne jobber videre med budsjettet ut fra disse prinsippene, og budsjettforslag vedtas på neste styremøte i sammenheng med gjennomgang av årsmøtepapirene.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram