Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 29/3 2022

Til stede: Eva, Per Arne, Eivind og Monica

Ikke møtt: Espen.

Orienteringssaker: 

Medlemstall:

2021: 190 betalte medlemskap + 5  utenlandsmedlemmer

2022: 166 betalte/ 13 ubetalte krav (totalt) + 5 utenlandsmedlemmer

FIWC - Det har blitt avholdt styremøte der de stiller seg positive til en ekstra FIWC i Norge i 2027. Per Arne presenterer planer og ideer i Tsjekkia.

Samarbeid med Norsk Myndeklubb avd Trøndelag 29.05.22 - Hovedstyret har vedtatt at raseklubber kun får lov til å ha med egne raser på utstilling. Styret i Norsk Myndeklubb avd Trøndelag ønsker å undersøke muligheten for å få med alle raser i gruppe 10 som vi tradisjonelt har hatt.  Vi spør derfor om samarbeid i forbindelse med vår spesial 29 mai i Trondheim. Styret i Norsk Myndeklubb avd Trøndelag vil ta seg av alt det praktiske slik at det ikke vi medføre noe ekstra jobb for klubben. Leder har på vegne av klubben informert om at IUKN stiller seg positive til dette. Vi oppretter egen utstillingsid med påmeldingsfrist til 16.05.2022

Høringsutkast innavl - bedt Helsekomiteen, men ikke hørt eller mottatt noe. Leder purret, men mottok ikke noe. Dette endte med at det ikke ble sendt tilsvar fra klubben. 

Utstillingskomiteen - arbeider kontinuerlig og har god kontroll.

Ulvehundseminar - Quality Hotel Olavsgård er booket. Innbydelse kommer senere. 

Valg - Leder kontakter valgkomiteen og ber dem iverksette arbeidet. Espen og Per Arne er på valg, samt to varamedlemmer. I valgkomiteen står Elin Slåen til valg samt varamedlem.

Sak 46-21/22: Jobbe videre med ny redaktør

Det har ikke lykkes å få ny redaktør. Styret arbeider videre med saken. Til Spesialnummeret må det settes sammen en arbeidsgruppe som får ansvar for ulike deler av bladet. Eivind tar ansvar for å ta bilder på Spesialen. Monica koordinerer med hjelp fra Per Arne.

Sak 47-21/22: Innkalling til årsmøte 

Per Arne sender ut innkalling om ca tre uker. 

Sak 49-21/22: Budsjett 2022/2023

Styret ønsker å budsjettere for å skape mer aktivitet i regionene. Det er og viktig å sette til side penger frem mot 2027. Per Arne setter opp forslag som vi ser på ved neste styremøte.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram