Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat fra styremøte 30/9 2012

Tid: Søndag 30. September kl: 20.00

Sted: På skype

Tilstede: Tone, Therese, Hallvard, Arne Johan, Eva og Per Arne

Forfall: Monica

DAGSORDEN:

Sak: 53/12: Godkjenning av referat.

Referatet ble godkjent uten bemerkninger.

Sak: 54/12: Navneforandring av region.

Susanne Kleffelgård satt som regionskontakt i Trøndelag, men ønsket ikke dette lenger. Aud Ingrid Fure kunne tenke seg å gå inn. Problemet var at hun bodde på Møre. Siden det er vanskelig å få noen til å stille opp godtok styret å slå sammen disse 2 regionene. Navnet ble derfor: Nordvestlandet og Trøndelag.

Sak 55/12: Søknad om støtte til kurs, Therese og Tone.

Therese og Tone søkte klubben om støtte til å gå på Organisasjonskurs i regi av Nkk. Dette ble godkjent.

Sak: 56/12: Gjeld til klubben.

Monica Fornebo skylder klubben 2600kr for ikke møtt til hjertetest i 2009 der påmeldingen var bindende. Geir Rune Bergsodden skylder også klubben penger for samme sak. Styret ønsker ikke å slette beløpet siden en bindene påmelding er bindende. Det vi kom frem til var siden Monica Fornbo faktisk er medlem av klubben å halvere beløpet for henne mens summen blir stående for de andre. Summen som Monica skal innbetale er: 1300 kr.

Sak: 57/12: Konstituering av styret.

Utsettes til neste møte der vi hører om Monica er villig til å ta jobben som sekretær. Resten av styret har allerede sine oppgaver.

Sak: 58/12: Æresmedlem.

Odd Myhre har gjort oss oppmerksomme på at Berit Helleberg ikke er registrert som æresmedlem i klubben lenger. Undersøkelser tyder på at hun tidligere har falt ut av NKKs registre etter flytting til utlandet. Helleberg opprettholder sitt æresemedlemskap i klubben. Vi sender følgende brev til henne:

Irsk Ulvehundklubb Norge er blitt gjort oppmerksom på at du er falt ut av våre medlemsregistre, samt Norsk Kennelklubbs medlemsregister. Våre undersøkelser tyder på at dette kan ha skjedd i forbindelse med flytting til utlandet. Samtidig forsvant du dessverre ut av våre lister som æresmedlem.
Irsk Ulvehundklubb Norge ønsker å beklage det inntrufne. For oss er du et kjært æresmedlem, og innehar et æresmedlemskap det aldri har vært aktuelt eller ønskelig å fra deg.

Tone kommuniserer.

Sak: 59/12: Økonomi Iukn

Det ble overført 40.000 kr fra brukskonto til utstillingskonto før utstillingen i Nesbyen. Pr 24. Sept sto det 17.351 kr på konto. 1 okt ble de lånte 40.000 kr ført tilbake på brukskonto. Oppgjøret for Nesbyen/Hallingdal er ikke ferdig.

Sak: 60/12: Ny lovmal for medlemsklubber.

Per Arne foreslår at vi ser på saken hver for oss og fyller inn forslag for så å se på dette sammen neste møte. Per Arne samkjører eksisterende lover med ny NKK lovmal. Nye lover tas opp til diskusjon i styret og fremmes i sin helhet på neste års generalforsamling.

Sak: 61/12: Retningslinjer for raseforvaltning.

Sak: 62/12: Rasespesifikke avlsstrategier, Nkk

Sak 61 og 62 ble slått sammen. NKK pålegger oss å utvikle rasespesifikke avlsstrategier innen 1/1 2014. Saken ble tatt til orientering og behandles videre i styret.

Sak: 63/12: Roll Up og Banner/bilder.

Arne Johan sender link til bilder. Vi skal ha minst 1 Roll Up klar til Dogs4all.

Sak: 64/12: Hjemmesiden.

Per Arne tar på seg papirarbeidet med å få registrert oss i Brønnøysundregisteret. Når dette er ferdig får vi en .no adresse. Tone hører med Øistein Øystein Kristiansen om eventuelt samarbeidet med Eirik Sikveland som har fått flyttet hjemmesiden slik at den i det minste er oppe og går. Vi trenger å videreutvikle sidene.Utover dette er ingen fornøyde med siden slik den er i dag.

Sak: 65/12: Eventuelt.

Ingenting under eventuelt.

Neste møtet ble satt til 20.Oktober kl:20.00

Referent: Tone Hagen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram