Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 1/10-2014

Styremøte 5/14 i Irsk Ulvehundklubb Norge 01.oktober 2014 via Skype

Tilstede: Per Arne Flatberg, Monica F. Eliassen, Linda Vabø, Signe Korsøen Tofting, Hanne Kristin Kjelsberg-Odden,

Meldt forfall: Arne Johan Aastvedt

Referent: Linda Vabø

041/2014 Godkjenning av referat fra forrige møte

Referat godkjent.

042/2014 Orienteringssaker

* Medlemstall: 233 medlemmer hittil i år (høyeste på 10 år)

* Økonomi: Det reageres i styret over høye premieutgifter. Per Arne ber om et mer detaljert regnskap fra Hallingdalsutstillingen over helgen.

* Utvikling websider og helse/ dødsårsaksregister:
Arbeidet med helse/ dødsårsaksregister ligger litt på vent mens det er lite som gjenstår på websidene. Regner med at sidene er operative i løpet av oktober 2014

* Dogs4All 2014 Østland Sør har igjen ansvaret. Vi har bestilt standplass og oppfordrer alle til å delta på stand - også med hunder.

043/2014 Evaluering Hallingdal og beslutning om 2016

(Øivind Berg Larsen er med på Skype)

Årets utstilling gikk omtrent 30.000 i pluss for klubben vår.

Mange folk gjorde en formidabel dugnadsinnsats denne helgen, og utstillingen fungerer veldig klubbyggende og sammensveisende. Utstillingen i seg selv gikk bra, og har fått gode skussmål. Bærebjelkene i utstillingskomiteen er lei, og en god del gir seg.

Det er ikke gjort noe arbeid frem mot 2016, siden det er usikkert om utstillingen vil bli arrangert da. Norsk Terrier Klub (NTK) gikk omtrent i null på årets utstilling, og vi må uansett regne med at flere av bærebjelkene forsvinner derfra.

Vi må ta en selvstendig beslutning om vi ønsker å fortsette utstillingen. I så fall: I hvilken form? Hvem ønsker vi eventuelt å samarbeide med hvis NTK gir seg? Hvem skal gjøre jobben?

Hvis vi velger å ikke arrangere i Hallingdal, må vi se på andre inntektsmuligheter, eller dempe ambisjonsnivået for klubbaktiviteten.

Vedtak: Vi avventer planleggingen av Hallingdalsutstillingen 2016. Vi lodder stemningen blandt medlemmene om å arrangere utstillingen. Per Arne skriver en informasjon til medlemmene.

044/2014 Evaluering Spesialen 2014/Planlegging 2016

Spesialen fungerte bra. Det var noen praktiske utfordringer, men i all hovedsak ble det en fin utstilling med bra deltakelse. Det var gledelig at mange ble igjen helt til slutt i år.

Noen utfordringer:

 • Hvordan kan vi få enda flere til å være med på festen på lørdag?
 • Lydighetskonkurransen tar mye tid men vi øsnker å beholde den. Evt flytte den til etter barn og hund.
 • Utdeling av "årets hund" forsvinner veldig på slutten av utstillingen. Vi tar utdelingen av disse på festmiddagen.
 • Utstillingen går mer eller mindre i 0. Er det noe vi kan foreta oss for å bedre økonomien uten å bli oppfattet som griske?
 • Trenger vi å begrense mulighet til å sette opp telt og campingbiler i/ved ringen til et gitt tidspunkt?
 • Fungerer booking av hytter bra nok ?
 • Burde vi hatt et menneske som tok seg litt av dommeren på lørdag? En dommervert?
 • Øke prisene i kafeen.
 • Ha kafeen åpen noen timer på lørdag under valpeshow og lydighet.
 • Skilte/skrive i invitasjonen om at ingen får sette opp telt før plassjef har gitt klarsignal. Campingen kan også gi beskjed om dette ved innsjekk.
 • Ta med i invitasjonen til neste års Spesial at kun utstillere skal få leie hytter/apartement.
 • Det vil bli vaksinekontroll. Alle hunder på området skal være vaksinert.

Vedtak: Spesialen 2016 avvikles på Gol i helgen 26.-27. juni 2016.

Vi ber medlemmene om forslag til dommere, og setter opp en prioriteringsliste på neste styremøte.

045/2014 Prosess godkjenning av utstillinger for 2016

Vi skal igjen i gang med å behandle søknader om utstillinger 2016.

Styret trenger å kommunisere en søknadsfrist til mulige søkere og bli enige om en tidsplan for hvordan dette kan gjøres. Samtidig har vi avtalt med Myndeklubben og Greyhoundklubben om å prøve å samkjøre og bli enige om å delta på felles utstillinger.

Styret foreslår denne tidsplanen:

* Frist for å søke settes til 30/11

* Mail til regionene 5/12 med frist for å gi tilbakemelding på søkerne til 15/12

* Foreslåtte lister fra de forskjellige klubbene 31/12

* Styrebehandling uke 2, 2015

* Tilbakemelding til søkerne innen 25.01.2015

Vedtak: Tidsplan vedtas

046/2014 Håndtering av fremtidige situasjoner ved henvendelser om eventuelt mulige lovstridige forhold

Vedtak: Klubben må sette hundevelferd fremst. Forhold som negativt berører velferden til hunder innen rasen vil bli håndert for

 • Irske ulvehunder bosatt eller oppdrettet i Norge.
 • Irske ulvehunder eid eller oppdrettet av våre medlemmer.
 • Opptreden til klubbens medlemmer knyttet til deres hold av irsk ulvehund.

Som hovedregel vil klubben varsle berørt, overordnet myndighet når man blir tilført troverdig og/eller dokumentert informasjon. Der det opereres med rykter, påståtte lovbrudd, udokumenterte påstander, etc, er det ikke klubbens oppgave å etterforske disse eller varsle disse. Vi ber i slike tilfeller varsler vurdere å ta saken videre til berørt myndighet for eventuell undersøkelse der.

Alle saker der styrets leder vurderer å ta saken videre til annen myndighet, behandles i styremøte.

047/ 2014 Hjertetesting 2015

Vedtak: Vi gjennomfører i første omgang hjertetesting i forbindelse med NKK Bergen og Spesialen 2015. Helsekomiteen får ansvar for gjennomføring og evaluering.

Er tiltaket vellykket, videreføres det i andre regioner fra 2016.

048/2014 Dommerseminar

Vi har vedtatt å ha et dommerseminar i løpet av de nærmeste 7-8 månedene. Det er imidlertid ikke gjort noe arbeid med dette.

Noen av ideene som er tenkt om programmet:

 • Smal kjeve hos irsk ulvehund (Jfr BSI)
 • Ulvehundens naturlige bevegelser
 • "Of great size and commanding appearance"
 • Points of merit og prioritering av eksteriørmessige avvik
 • Pelskvalitet hos irsk ulvehund
 • Rasens historie og status i dag

Vedtak: Vi arbeider videre med planene om dommerseminar med målsetning om å avholde dette første kvartal 2015. Vi avholder dette alene. Arne Johan, Knut Olav og Per Arne arbeider videre med dette og legger frem programskisse og budsjett på neste styremøte.

049/2014 Valg av RS-representant og vara samt deltakere dialogmøte

Irsk Ulvehundklubb Norge har sendt inn forslag til RS, og styrets mening er at det er svært viktig for klubben å være tilstede på disse møtene. Også i år er det spesielt mye spenning knyttet til hva som skjer med championat og cert-muligheter. En annen viktig sak er forslag om nedleggelse av hundesport.

Det er styret som velger personer til å delta på RS-møte og dialogmøte. Til dialogmøtet kan vi være to personer. Til RS-møtet kan vi være en person og en vararepresentant som ikke møter med mindre hovedrepresentant blir forhindret.

Vedtak: Per Arne representerer klubben på RS-møte med Monica som vara.

Per Arne og Monica deltar på dialogmøte. Klubben dekker reisekostnader for begge, samt overnatting på RS-hotellet for Per Arne.

050/2014 Produksjon av effekter, etc fremover

Vedtak: Styret ber Anne Birgitte Larsen designe ny kles- og effektkolleksjon for klubben. Vi satser på produksjon i lavkostland og ber Anne Birgitte hente inn konkrete tilbud på dette. Vi ber henne også håndtere logistikk rundt varesalg på nett.

Klubben produserer en egen T-skjorte for Spesialen hvert år med start i 2015.

051/2014 NKKs høring om rovdyrpolicy

Høringsbrevet er sendt ut tidligere.

Vedtak: Irsk Ulvehundklubb Norge ønsker ikke å uttale seg om NKKs rovdyrpolicy.

052/14 Oppdatering fra regionen Østland Sør

Øvind Berg Larsen informerte fra region Østland Sør. Litt lite aktivitet for øyeblikket, men prøver å få til turer en gang i måneden. Dårlig oppmøte på turene. Vil høre om der er interesse for nappekurs på våren.

Utfordring å finne en hovedarrangør til stand på Dogs4All.

Der er sjanse for å få sydd kostymer til St.Patricks day. En dansk dame har sagt seg villig til å sy.

Info om utstillingstrening i Frognerparken i regi av Greyhoundklubben som er åpen for alle mynder.

Øivind vil informere om dette.

053/14 Eventuelt

Ingen saker.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram