Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 1/12-2020

Tilstede: Monica Seland, Eva Matre, Espen Uvaag, Eivind Øverli Holm, Per Arne Flatberg (Referent), Aud-Ingrid Fure

Ikke tilstede: Kristell Edvartsen

Orienteringssaker:

Status medlemmer: Fire nye betalinger siden forrige styremøte. 1 utmelding. 181 betalinger av medlemskap i år, totalt 168 medlemmer. 

Ulvehunden 3/2020: Sendt trykkeriet. Bør være i postkassene i god tid før jul. Redaksjonen sender fakturaliste for annonser til Monica som videreformidler til Elin. 

Status oppfølging av vedtak:

Sak 23/20-21: Oppfølging av handlingsplan

  • Grasrotandel - Mottatt svar fra Frivillighetsregisteret på at vi fikk ikke godkjent søknaden vår. Vi har anket, men ikke fått svar på anken ennå.

Sak 38/20-21: FIWC 2027 

Utsatt fra forrige møte.

I 2027 har IUKN 50-årsjubileum. Hvis verden kommer i normal gjenge igjen til da, skal det arrangeres FIWC en plass i verden det året. Norge var arrangør av denne utstillingen i 2000, og jeg synes det er på sin plass å søke om å få arrangere den igjen i 2027. Noen av oss har snakket sammen, og har lyst til å lage en FIWC-utstilling dette året som vi bare kan gjøre i Norge, ved å arrangere den på høyfjellet i Rondane - på Rondane Høyfjellshotell midt på sommeren. I forbindelse med jubileer har vi mulighet til å søke om ekstra stor-cert, slik at vi både kan ha Spesialen som vanlig og FIWC. For å få FIWC i 2027 trenger vi nok å legge fram en god søknad i Nederland i 2023, men det er ikke så dumt å "reservere" året allerede nå. Ikke det at det er kamp om å få arrangere, men det er en viss motstand mot å ha utstillingen i Europas utkanter, og det kan jeg jo forstå. Jeg tenker også at en sånn søknad bør forankres på neste generalforsamling. Det har lite for seg å søke om det hvis vi ikke har god oppslutning om ideen internt i klubben. Uansett: Ønsker vi dette, trenger vi å starte en planlegging av et slikt arrangement og etterhvert få satt ned en utstillingskomite for det.

Per Arne Flatberg

Vedtak: Styret er svært positive til forslaget og forbereder sak til generalforsamlingen i 2021.

Sak 45/20-21 Helsekontakt

Forslag fra Helsekomiteen

Helsekontakt

Hilde foreslo at klubben skulle hatt en måte der eiere som opplever helsemessige utfordringer med hundene sine kunne ta kontakt for å få hjelp, støtte, og ikke minst erfaringer, fra andre som har opplevd det samme.

Komiteen ble enig om at det er en god ide, og at det ville være mest hensiktsmessig å ha en kontaktperson som fungerer litt på samme måte som valpeformidler.

Da kan eiere som trenger hjelp kontakte helsekontakten, som videre spør noen med god erfaring om temaet, om de vil følge opp eierene.

Tone Hagen kunne tenke seg å ta rollen som en slik kontakt.

Vi foreslår det for styret, og hører hva de tenker.

Vedtak: Vi er veldig positive og ber Helsekomiteen gå videre med dette. Vi ber Helsekomiteen utarbeide en instruks for helsekontakten og gå i gang.

Sak 46/20-21 Undersøkelse om lungebetennelse

Forslag  fra Eivind Holm

Jeg fikk også inn et tips fra Anne-Birgitte om at Universitetet i Finland er i gang igjen med ny undersøkelse om lungebetennelse hos Irsk Ulvehund.

Undersøkelsen er åpen for alle, og samler inn data fra friske og berørte hunder. Jeg tror at det hadde vært nyttig å oppfordre folk til å delta i undersøkelsen slik at de får inn mer data.

Undersøkelsen er på finsk, så det må oversettes på et vis. 

Vedtak: Undersøkelsen blir oversatt til både norsk og engelsk og blir sendt ut til ulvehundklubber i Europa. Vi sprer den når oversettelsen er tilgjengelig og oppfordrer til deltakelse.

Sak 47/20-21 Innspill fra regionskontaktene

Regionskontaktene har flere innspill til 

  • Oppdrettere oppfordres til å informere valpekjøpere om hvem som blir deres regionskontakt.
  • Valpeformidler informerer potensielle valpekjøpere om hvem som er regionskontakt i deres område. 
  • Se over inndeling av regioner. Finnes det bedre måte å dele det inn på basert på hvor medlemmer bor? 
  • Regionskontaktene ønsker at styret organiserer hjertetesting noen steder i landet da det er utfordrende for dem å arrangere slik at flest mulig kan delta. 
  • Aktivitetsdatabase - kan det være et sted på hjemmesiden med oversikt over aktiviteter som kan gjøres i regionene? Gjerne med videoer eller beskrivelser av ulike aktiviteter.

Vedtak: 

  • Vi lager et standardisert brev til oppdretterne med informasjon om valpekjøpermedlemskap og regionskontakter, og lager rutiner for utsending når valpene er fire uker gamle.
  • Vi lar regionene og grensene mellom dem være som de er.
  • Vi ber helsekomiteen holde styr på når det er hjertetesting i Nord-Norge, og sørge for at medlemmer får beskjed om dette.
  • Aktivitetsdatabase. Vi fortsetter å skrive om aktiviteter i regionene i Ulvehunden. Vi henviser til internett og regionskontaktene for ytterligere kommunikasjon. 

Sak 48/20-21 Innledende planlegging av Spesialen 2022 og reservedommer 2021

Bakgrunn: Fristen for å søke om utstillinger i 2022 er i utgangspunktet 1. februar 2021. Vi trenger å finne dato nå og ganske snart finne dommer. Dato avhenger av når NKKs utstillinger er.

Det er fortsatt usikkerhet om reisemuligheter til sommeren. Trenger vi reservedommer?

Vedtak: Utstillingskomiteen ber Per Lundström være reservedommer på Spesialen 2021.

Vi utsetter å bestemme dato for Spesialen 2022 til NKK har kommet med sine datoer.

Vi inviterer Mary McBryde om å dømme i 2022. Vi avventer invitasjonen til vi vet datoen.

Sak 49/20-21 Møteplan 1. halvår 2021

Vedtak: Preliminære datoer: Tirsdag 12. januar, torsdag 18. februar, tirsdag 23. mars, tirsdag 20. april, tirsdag 25. mai. Alle møter kl 19-21.

Sak 50/20-21: Til diskusjon: Refleksjoner rundt egen aktivitet i sosiale medier

Vi prøver å være bevisst på at alt vi gjør i sosiale medier også kan tolkes som å være på vegne av styret. Vi er enige om å være varsomme, og spesielt når ting er litt opphetet. 

Sak 51/20-21: Henvendelse angående opptreden i sosiale medier

Saken unntas offentlighet.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram