Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat Styremøte 1/4-2019

REFERAT

fra styremøte (skype) i Irsk Ulvehundklubb Norge, 

1. april 2019, kl 1900

Til stede: Kristin Myrene, Anne Mette Mikkelsen, Eivind Øverli Holm, Elin Slåen og Alise Strøm Sørensen.

Forfall: Tanja Horn Bolset

Styremøte i Irsk Ulvehundklubb Norge, 1. april 2019

kl 1900-2000, på Skype

Sakliste 

Sak 08/19 Hjertetesting.
Dekning og sponsing av hjertetesting fra IUKN til klubbens medlemmer. Klubben ønsker at så mange irske ulvehunder som mulig skal hjertetestes. Klubben subsidierer derfor deler av denne testen. Det er viktig å merke seg at dette gjelder screening for å se om hunden er frisk. Alle hunder som hjertetestes (screening for avl) får dekket 500 kr av klubben når de sender skjemaet til klubben. Dekningen gjelder maks 1 gang årlig og hver eier får kun dekket 4 hunder årlig. 

Veteraner (over 8 år) får dekket hele beløpet opp til kr.2800,-*

* En hjertetest utført hos en godkjent kardiolog skal i følge Norsk Forening for Veterinær Kardiologi (NFVK) koste kr 2800,- (2019-kr).

Sak 09/19 Nye dommerelever – 2 søknader

Søknad om dommerelevstatus på klubbens raser

Kandidatens navn: Frank W. Bjerklund

Adresse, telefon, mail: Kleivaveien 138, 3178 Våle,    

Autorisert for følgende raser/grupper: Alle raser i gruppe 8 unntatt portugisisk vannhund, spansk vannhund og lagotto romagnolo

Første gang autorisert: 1993

Søker elevstatus på følgende raser: Portugisisk vannhund, spansk vannhund, lagotto romagnolo, alle raser i gruppe 7, skotsk hjortehund, irsk ulvehund, greyhound, norfolk terrier, norwich terrier, dandie dinmont terrier og bedlington terrier

Vurdering fra NKKs Dommerutdanningskomite (DUK):

Kandidaten har søkt om elevstatus for NN klubbs rase(r). Norsk Kennel Klubs Dommerutdanningskomité, DUK, har behandlet søknaden og godkjent den. I tråd med reglementet har raseklubben anledning til å uttale seg og komme med en innstilling.

Søknad om dommerelevstatus på klubbens raser

Kandidatens navn: Stig Arne Kjellevold

Adresse, telefon, mail: Kleven Cottage, Kleivaveien 138, 3178 Våle,  

Autorisert for følgende raser/grupper: Spaniels, wachtelhund, samt har elevstatus på alle retrievere

Første gang autorisert: 2008

Søker elevstatus på følgende raser: Gruppe 3 – terriere (alle), Gruppe 10 – skotsk hjortehund, irsk ulvehund, greyhound, italiensk mynde, borzoi og azawakh

Vurdering fra NKKs Dommerutdanningskomite (DUK):

Kandidaten har søkt om elevstatus for NN klubbs rase(r). Norsk Kennel Klubs Dommerutdanningskomité, DUK, har behandlet søknaden og godkjent den. I tråd med reglementet har raseklubben anledning til å uttale seg og komme med en innstilling.

Jeg mener dette er helt flott. Vi trenger flere dommere på vår rase og kan ikke se at disse to ikke skal kunne bli det. Jeg vil foreslå at jeg sender en e-post til DUK med en positiv tilbakemelding fra styret i IUKN.

Kristin Myrene sender epost til DUK med en positivt tilbakemelding fra styret i IUKN.

Sak 10/19 Lotteri til inntekt for klubben

Ingun Hinna ønsker å lodde ut 2 flotte bilder, der inntekten av dette skal gå til klubben. I tillegg ønsker Kristin Myrene å lodde ut et flott saueskinn.


Spørsmålet er hvordan vi skal gjøre dette. Skal vi ha loddsalg eller legge det ut med budrunde på FB?

Kasserer lager et arrangement/lotteri på facebook for hver ting (3). Det første går fram til Spesialen, og de andre to arrangeres utover høsten 2019. 

Første trekning skjer på Spesialen. Klubben dekker eventuelt utgifter til sending av bilder.

Kasserer tar imot penger via Vipps – kr 10 pr lodd. 

Sak 11/19 Shunttesting for irsk ulvehund. Hvilke rutiner skal klubben bruke for dette?

Syns jo det er rart at ikke helsekomiteen har gitte rutiner for dette lenger, noe jeg mener er nødvendig. (Anne Mette)

Kristin Myrene sender brev til helsekomiteen og ber dem se på rutiner for shunttesting, og at de kommer med et forslag som legges fram for generalforsamlingen.

Sak 12/19 Eventuelt

  1. Pris for aktiviteter (uoffisielle konkurranser) under Spesialen heves til kr 50.
  • Kjøleskapmagnet med ulike IU-motiver (10X15 cm) trykkes til Spesialen – til kr 79.

Alise Strøm Sørensen

Sekr. IUKN

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram