Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat Styremøte 1/4-2020

Referat

Styremøte i Irsk Ulvehundklubb Norge, 1.april 2020. 

Kl 1900 på Skype.

Til stede: Kristin Myrene, Anne Mette Mikkelsen, Eva Matre, Monica J. Seland, Espen Uvaag og Alise S. Sørensen

Forfall: Ingen.

Informasjon fra leder:

Kristin orienterte om situasjonen rundt hunder og valper etter at Knut Olav Wille hadde vært på besøk hos Jostein Brennhovd. Han er innehaver av Gol hundepensjonat, og tar vare på de totalt åtte IU som tilhørte Frank Alonso. Kristin følger opp overfor politiet mv.

IUKN v/styret kommer til å gi en oppmerksomhet til Jostein som takk for jobben han gjør med hundene. 

Sakliste:

14/20 Høringsutkast vedr. avdelinger/regioner
Innen saklisten ble sendt ut 29. mars hadde vi fått tilbakemelding fra en region. Innen fristen 1. april har vi fått innspill fra 2 regioner. Følgende regioner har svart på høringen: Østland Nord, Nordvestlandet og Trøndelag, og Vestland. I tillegg har det kommet innspill fra et enkeltmedlem fra region Vestland.

Vedtak:

Saken utsettes til senere møte. Styret ønsker flere tilbakemeldinger enn de som er kommet inn til nå. Alle medlemmer skal ha mulighet til å komme med tilbakemelding. Det vil derfor bli sendt ut en epost til regionkontaktene med melding om at de forsøker å få til en diskusjon blant medlemmene i sin region rundt denne høringen. I disse koronatider oppfordres det til bruk av f.eks chat i facebookgrupper for å få diskutert saken. Regionkontaktene sammenfatter tilbakemeldingene fra sin region og sender inn et samlet høringssvar til styret i klubben. Enkeltmedlemmer kan skrive egne tilsvar som regionskontakten legger ved som vedlegg. De som allerede har gitt svar fra sin region behøver ikke å sende inn på nytt, men kan gjøre det om de ønsker.

Ny frist for tilbakemelding er 19. april.

15/20 Spesialen 2020

Vi har sagt vi skal komme med informasjon om Spesialen 15.april, og jeg ser det som liten sannsynlighet å kunne arrangere den i år.
Vi diskuterer dette nå og tar ikke et fysisk møte på ja eller nei den 15. april, men vi bestemmer oss for det på Messenger etter hva regjeringa kommer med av retningslinjer i påskeuka.

Jeg ser det også som vanskelig å få gjennomført Spesialen senere i år. Dersom det skal gjøres må det finnes ledig dato og høre med Gol campingsenter om å booke hytter og plass. 

Om vi ikke klarer å gjennomføre Spesialen i år, så foreslår jeg at vi tilbyr Østland Nord storcertene til deres utstilling i august, mot at klubben får en del av inntektene.

Vedtak:
Saken ble diskutert og må tas videre senere.

Saken ble drøftet på styremøtet. Det finnes flere måter å løse dette på. 

  • Spesialen kan flyttes i sin helhet til Østland Nord sin utstilling.
  • Storcertet blir delt ut på Østland nord sin utstilling uten at det er Spesialen 2020.
  • Spesialen 2020 blir avlyst og stor cert blir ikke delt ut.

Det kan bli vanskelig å få en dommer som ikke nordisk grunnet situasjonen med Covit-19. Det økonomiske er ikke avklart på dette tidspunktet og må avklares mer før en avgjørelse blir tatt.

Saken tas stilling til på neste styremøte.

16/20 Årsmøte 2020
Foreslår å legge årsmøtet til Østlandet Nord sin utstilling i august.
Skal vi fortsatt sende ut sakspapira som planlagt, eller skal vi forskyve det?

Skulle komme med aktuelle møtedatoer etter påska. Blir ikke Spesialen avlyst, foreslår jeg mandag 20.april, og om vi sender ut papirene som normalt.

Styret diskuterte saken, og det endte opp med to alternativer som det ble stemt over.

Alternativ 1: 

Dersom Spesialen i juni blir avlyst avholdes årsmøte 15. august hos Østland Nord. Dersom det ikke er mulig å møtes fysisk den 15. august avholdes årsmøtet digitalt samme dato. 

Altermativ 2: 

Digitalt årsmøte legges til opprinnelig dato i juni.

Avstemming: Alternativ 1 fikk tre stemmer, mens alternativ 2 fikk to stemmer og falt.

Vedtak: 

Dersom Spesialen i juni blir avlyst avholdes årsmøte 15. august hos Østland Nord. Dersom det ikke er mulig å møtes fysisk den 15. august avholdes årsmøtet digitalt samme dato. 

Årsmøtepapirer sendes i forhold til de frister som gjelder, uavhengig av når møtet avholdes.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram