Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat Styremøte 10/4-2016

 Styremøte 1/16 i Irsk Ulvehundklubb Norge

10. April 2016 via Skype

Tilstede: Per Arne Flatberg, Monica F. Eliassen, Sverre M. Blikra og Signe Korsøen Tofting

Meldt forfall: Arne Johan Aastevdt, Malene Haddeland og Hanne Kristin Kjelsberg

Referent: Signe Korsøen Tofting

Saksliste:

Sak 001/16: Godkjenning av referat fra forrige møte

Sak 002/16: Orienteringssaker

Sak 003/16: Forberedelser Spesialen og Årsmøte

Sak 004/16: Innstilling til valgkomite

Sak 005/16: Deltakelse på diagonalmøte

Sak 006/16: Dommer på den svensk/norske utstillingen i 2018

Sak 007/16: Handlingsplan når det gjelder uregistrerte valpekull

Sak 008/16: Hjertetesting 2016

Sak 009/16: Oppfølging av medlemmer som ikke har fornyet medlemskap

Sak 010/16: Premiemengde på Spesialen

Sak 011/16: Tekstiler – tilbud fra Snasent

Sak 012/16: Eventuelt

Sak 001/16 Godkjenning av referat fra forrige møte

Vedtak: Referat godkjennes.

Sak 002/16 Orienteringssaker

  •  Medlemstall er pr. i dag 183
  •  Tanja Horn Bolset og Lene T. Bergsvåg er vår nye premiekomite.
  •  Det har ikke lyktes å finne ny redaktør til Ulvehunden. Dette tar vi opp på årsmøte.
  •  Angående LC-utvalget har vi valgt å la dette bero, da det ikke er noen som driver med LC for øyeblikket.
  •  Våre registreringer av dødsfall forsvant i diskkræsj i høst. For øyeblikket har IWDB som ble lansert i mars, levetidsinformasjon for rundt 2.000 ulvehunder og dødsårsak på omtrent halvparten av disse. Vi setter ikke i gang en ny datainnhenting for Norges del, da vi har fri tilgang til disse dataene.

Sak 003/16 Forberedelser Spesialen og Årsmøte

Vedtak: Per Arne langer bekjentgjøringsbrev og sender ut på epost til de som har dette. I post til andre. Sendes ut senest 30. april.

Sak 004/16 Innstilling til valgkomite

Vedtak: Sak utsettes til neste styremøte

Sak 005/16 Deltakelse på diagonalmøte

Vedtak: Per Arne deltar på dialogmøte til NKK.

Sak 006/16 Dommer på den svensk/norske utstillingen i 2018

Vedtak: Vi takker utstillingskomiteen for innspill. Styret tar en nettavstemning internt i styret om dette. Marion Marpe (Ard Rhi, Tyskland) ble valgt.

Sak 007/16 Uregistrerte valpekull

Målet er å opplyse valpekjøpere om fordelene ved registrerte hunder.

Vedtak: 

  •  Vi utformer en egen webside med sjekkliste ved kjøp av valp (inkludert registrering)
  •  Vi skriver en "valpekjøperguide" i Ulvehunden
  •  Vi lager en egen brosjyre for å promotere "oppdrettermedlemmene" våre og ansvarlig hundeoppdrett
  •  Vi tar kontakt med de andre raseklubbene og lodder stemningen for en "støtt ansvarlig hundeoppdrett"-aksjon av et eller annet slag

Sak 008/16 Hjertetesting 2016

Vedtak: Styret ber helsekomiteen organisere hjertetesting i Midt-Norge i samarbeid med regionen. Neste år ønsker vi å få til hjertetesting i Nord-Norge og på Sørlandet.

Sak 009/16 Oppfølging av medlemmer som ikke har fornyet medlemskapet

Vedtak: Per Arne sender mail til de det gjelder og ber regionene følge opp fra mai.

Vi vil også lage en informasjonsbrosjyre til nye medlemmer.

Sak 010/16 Premiemengde på Spesialen

Vedtak: Styret støtter premiekomiteens forslag til kutt i premier på Spesialen.

Sak 011/16 Tilbud fra Snasent

Per Arne er inhabil i saken. og forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak: Styret takker ja til tilbudet fra Snasent, og ser frem til et flott samarbeid.

Sak 012/16 Eventuelt

Ingen saker

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram