Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat Styremøte 11/3-2019

REFERAT

fra styremøte (skype) i Irsk Ulvehundklubb Norge, 

11. mars 2019, kl 1900-2145

Til stede: Kristin Myrene, Anne Mette Mikkelsen, Eivind Øverli Holm, Elin Slåen, Tanja Horn Bolset, Alise Strøm Sørensen.

Sakliste 

01/19   Tilgang til Dogweb for ikke styremedlemmer

Tilgang til Dogweb forbeholdes styrets medlemmer, og gis til styremedlemmer som har behov for slik tilgang for å få utført sine oppgaver på vegne av IUKN.

Leder orienterer den/de som har hatt tilgang utenfor styret om endringen.

02/19  Forhåndsstemmer til valg/saker på årsmøtet.

Eventuelle forhåndsstemmer sendes i konvolutt til leder, med egen lukket konvolutt med stemmeseddel i. Leder registrerer opp i mot medlemslisten hvem som har sendt inn forhåndsstemmer. Den lukkede konvolutten med stemmeseddelen i blir overlevert tellekorpset på generalforsamlingen. 

03/19  Regnskapet 2018

Vi gikk med over 20.000,- i minus på Spesialen i 2018. Vi har veldig lite midler som kommer inn. Hva kan vi gjøre for å snu dette?

Styret diskuterte ulike tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen. Blant annet:

 • Medlemsbladet – antall blad og/eller elektronisk blad
 • Øke medlemskontingenten
 • Andre kriterier for hjertetesting
 • Trenger vi å være medlem i Raseklubbens fellesallianse
 •  

Tiltak som kan gi størst effekt med tanke på å redusere kostnadene for klubben er å endre på utgivelsesmåte for medlemsbladet – for eksempel; gå over til elektronisk medlemsblad, redusere antall blad, redusere antall utgivelser per år for papirutgaven.

Styret forbereder sak til årsmøte, med forslag om å gå delvis eller helt over til elektronisk blad. Eventuelle andre tiltak vurderes ved behov, etter årsmøtet.

04/19  Årsrapport fra regionene, her bør vel det også komme inn at styret skal ha en oversikt over regnskapet til regionene

Regionene må sende inn årsrapport om aktiviteter og regnskap for 2018. (samme frist som innsendte saker til generalforsamlingen.)

05/19   Medlemsbladet (nytt tilbud fra trykkeriet)

Ikke kommet noe nytt tilbud. Saken må kobles opp mot sak 3 – mulige endringer for medlemsbladet.

06/19   Prosjekt på tur med hund 2019

            Leder kontakter NKK for å avklare vår eventuelle deltakelse.

07/19   Eventuelt

 • Lure coursing
  • Sende forespørsel til regionene om deltakelse i gruppe (?)
 • Saksdokumenter til generalforsamling
  • Regnskap og budsjett. Elin starter på arbeidet med budsjett, og hører med Øivind om hjelp om det er noe hun lurer på.
 • Spesialen
  • Klubben gir ut glass som gavepremier. 
  • CK, Cert, Res. Cert og HP valp kan kjøpes i sekreteriatet. 

Steinkjer 11. mars 2019

Alise S. Sørensen

Sekretær IUKN

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram