Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 11/4-2023

Til stede: Per Arne, Eva, Janne, Bente Lene,  Eivind og Monica

Forfall: Nigel

Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

Referatet ble godkjent uten anmerkninger.

Sak 90/22: Orienteringssaker

Medlemstall: 164 betalt pr. 11. April. 13 ubetalt. 

To nyinnmeldte medlemmer i år. 

Sak 91/22: Årsmøtestatus

Resultat og budsjett ble gjennomgått

Valgkomiteen - de er godt i gang med arbeidet.

Årsmeldinger - Per Arne  sender ut påminnelse til de aktuelle. Per Arne og Monica skriver årsberetningen sammen for styret.

Handlingsplan - det blir gjort noen korrigeringer knyttet til Bergensutstillingen, webinar og Myndefest. Videre må det konkretisert bedre på hvordan følge opp medlemmer og nye valpekjøpere, samt hvordan tilby aktivitet til medlemmet. Styret ser at vi trenger et løft på regionsaktiviteten. 

Vedtektsendringer - NKK har gjort endringer i sin obligatoriske lovmal, men det er forløbig ikke sendtde har ikke gått ut med informasjon som gjør at det betyr mye for IU

Valgkomite

På valg: Therese Granlund Haugen , Tove Kristin Ludvigsen og vara Marit Båtvik. Monica spør om noen er interessert i gjenvalg.

Vedtak: Regnskap skal føres i nytt system med digitale bilag. Ulvehundseminar annet annethvert år, men neste blir i 2025. Dette for å unngå at det er samme år som EIWC. Vi vil etterstrebe et webinar i semesteret.

Sak 92/22: Dommere til Spesialen 2024 og 2025

Det nærmer seg at vi bør komme med en beslutning på dette slik at de aktuelle dommerne kan bli spurt.

Vedtak: Per Arne kommer med forslag til neste møte. Flere aktuelle spesialdommere med begrunnelse og oversikt over hvor de har dømt tidligere.

Sak 93/22: Ulvehunden

Det går ikke så fort framover med gruppen som arbeider med Ulvehunden. Anne-Birgitte lager et nummer som i all hovedsak handler om utstillinger som er gjort. Vi må finne ut hvordan vi skal få regulært arbeid med Ulvehunden til å fungere.

Det er ikke hørt noe fra dem som skulle lage dette. Det trengs noen som kan organisere det og drive det fremover. Det bør muligens være en helg med opplæring og arbeid, dette kan tidligst skje i oktober.

Anne Birgitte har tilbudt seg å lage et medlemsblad før Spesialen 2023. Monica tar kontakt med gruppen og hører hvor de står. 

Sak 94/22: Status utstillinger 2023

Bergensutstillingen - Blir på Bildøy på Sotra. Greyhound glemt å søke om utstillingen i tide og blir derfor ikke med. IUKN Har alle raser bortsett fra Whippet som har egen ring. IUKN har kiosksalget, Retriverklubben som deler utstillingsplass, tar ansvar for parkering. Jannicke som er regionskontakt har stålkontroll på utstillingen. 

Spesialen - God kontroll på framgang. Invitasjon sendes snarest. Ann Sams er ny inn dette arbeidet sammen med Øivind og tar masse ansvar på premiesiden.

Myndefest - flyttet fra Ask til Veme pga ballbinge som bygges på tidligere utstillingssted. Alt under kontroll. 

Sak 95/22: Eventuelt

Ingen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram