Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 11/5-2023

Referat Irsk Ulvehundklubb Norge 11. Mai 2023

Tilstede: Per Arne, Monica, Bente Lene, Eva, Eivind, Nigel og Janne

Sak 96/22: Orienteringssaker

Utstilling Sotra

Utstillingen gikk veldig bra og alt var på stell. Jannike Larsen har gjort en helt fantastisk innsats for klubben med hjelp av de andre medlemmene i regionen. Det var 12? Irske Ulvehunder som stilte. 

Ulvehunden

Nytt blad skal være kommet i posten nå. 

Det er ikke store endringer av medlemmer. 

Sak 97/22: Forberedelser til årsmøte

Status 

Årsmelding(er)

Per Arne og Monica finner en dato og setter i gang med dette. 

Per Arne kontakter regionskontakter for å sette dem igang med dette. 

Helsekomiteen har ikke kommet med reviderte avlsregler. Dette må komme i god tid før årsmøtet. Bente Lene tar tak i dette. 

Regnskap

Er sendt til revisor for gjennomgang. 

Budsjett

Dette jobbes videre med. Styret ønsker å bruke mer penger på medlemmene våre. Forslag er flere webinarer, seminarer, høyere tilskudd ved helsetester og bidra mer til regionene. 

Handlingsplan

Det jobbes videre med denne. 

Lover

Det er ingen endringer fra NKK

Vi ser ikke noe umiddelbart som burde endres. 

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen jobber videre med dette. 

Innstilling ny valgkomite

Det er en del personer i valgkomiteen på valg. Dette blir informert om i Ulvehunden og via SOME og vi ber medlemmer som kan være interesserte i å ta kontakt. 

Styret oppfordrer også utgående styremedlemmer til å gå inn, da de kjenner mange. Monica kontakter noen medlemmer for å høre om de kan være interesserte. 

Eventuelle utsendelser før frist

Alle innstillinger må være ute før utgangen av Mai. 

Fastsettelse av deadline på saker

Saker må være inne før 1.Juni.2023

Sak 98/22: Deltakelse på Oslo Dog Show

Monica informerer hva dette dreier seg om. 

Det er gratis å delta. Det krever en del folk i 3 dager for å gjennomføre dette. Er det mulig å bare delta i raseparade? 

Vi skal høre med medlemmer i regionen om det kan være interesse for å delta på dette på årsmøtet. 

 Vi investerte i en del utstyr for lignende arrangement for noen år siden, så det er på plass. Styret stiller seg positive hvis det blir gjennomførbart med nok folk og hunder.  

Sak 99/22: Lure Coursing og eventuell uttalelse

Det er en del utfordringer i forhold til regelverket. 

Vi stiller oss bak Whippetklubben og Myndeklubben. 

Sak 100/22: Hendelsen i Askim

Klubben er støttende til våre medlemmer. 

Politiet etterforsker saken og det er veldig bra. 

Sak 101/22: Eventuelt

 Nytt styremøte 6.Juni. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram